Bài 4 trang 47 SBT toán 9 tập 2


Giải bài 4 trang 47 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =  - 1,5{x^2}\)

LG a

Hãy tính \(f\left( 1 \right),f\left( 2 \right),f\left( 3 \right)\) rồi sắp xếp ba giá trị này theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

Thay từng giá trị của \(x\) vào rồi ta tính được giá trị \(y\) tương ứng.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& f\left( 1 \right) = - 1,{5.1^2} = - 1,5 \cr 
& f\left( 2 \right) = - 1,{5.2^2} = - 6 \cr 
& f\left( 3 \right) = - 1,{5.3^2} = - 13,5 \cr} \)

Ta có: \(f\left( 1 \right) > f\left( 2 \right) > f\left( 3 \right)\)

LG b

Tính \(f\left( { - 3} \right),f\left( { - 2} \right),f\left( { - 1} \right)\) rồi sắp xếp ba số này theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải:

Thay từng giá trị của \(x\) vào rồi ta tính được giá trị \(y\) tương ứng.

Lời giải chi tiết:

\(f\left( { - 3} \right) =  - 1,5.{\left( { - 3} \right)^2} =  - 13,5\)

\(\eqalign{
& f\left( { - 2} \right) = - 1,5.{\left( { - 2} \right)^2} = - 6 \cr 
& f\left( { - 1} \right) = - 1,5.{\left( { - 1} \right)^2} = - 1,5 \cr} \)

Ta có: \(f\left( { - 3} \right) < f\left( { - 2} \right) < f\left( { - 1} \right)\)

LG c

Phát biểu nhận xét của em về sự đồng biến hay nghịch biến của hàm số này khi \(x > 0;\) khi \(x < 0.\)

Phương pháp giải:

Từ kết quả câu a, b phát biểu nhận xét.

Tổng quát: Cho hàm số \(y=ax^2 \;(a\ne 0)\)

+) Nếu \(a<0\) thì hàm số đồng biến khi \(x<0\) và nghịch biến khi \(x>0\).

Lời giải chi tiết:

Hàm số \(y = f\left( x \right) =  - 1,5{x^2}\) có hệ số \(a =  - 1,5 < 0\)

Hàm số đồng biến khi \(x < 0,\) nghịch biến khi \(x > 0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài