Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 52 trang 109 SBT toán 9 tập 2 Bài 52 trang 109 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 52 trang 109 sách bài tập toán 9.Cho hai đường tròn có bán kính lần lượt là R = 1km và r = 1m. Nếu độ dài của mỗi đường tròn ấy đều tăng thêm 1m thì bán kính của mỗi đường tròn tăng thêm bao nhiêu? Hãy giải thích.

Xem chi tiết
Bài 53 trang 109 SBT toán 9 tập 2 Bài 53 trang 109 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 53 trang 109 sách bài tập toán 9. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp...

Xem chi tiết
Bài 54 trang 110 SBT toán 9 tập 2 Bài 54 trang 110 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 54 trang 110 sách bài tập toán 9. Xích đạo là một đường tròn lớn của Trái Đất có độ dài khoảng 40 000km. Hãy tính bán kính của Trái Đất.

Xem chi tiết
Bài 55 trang 110 SBT toán 9 tập 2 Bài 55 trang 110 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 55 trang 110 sách bài tập toán 9.Mát – xcơ – va có vĩ độ là 56 độ Bắc. Tìm độ dài cung kinh tuyến từ Mát – xcơ – va đến Xích Đạo, biết rằng mỗi kinh tuyến là một nửa đường tròn lớn của Trái Đất, có độ dài khoảng 20 000km.

Xem chi tiết
Bài 56 trang 110 SBT toán 9 tập 2 Bài 56 trang 110 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 56 trang 110 sách bài tập toán 9. Hãy so sánh độ dài ba đường cong a, b, c trong hình 6...

Xem chi tiết
Bài 57 trang 110 SBT toán 9 tập 2 Bài 57 trang 110 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 57 trang 110 sách bài tập toán 9. Các tam giác trong hai hính quả tim dưới đây (h.7 và h.8) đều là tam giác đều. Biết AB = CD = 8cm. Tính chu vi của mỗi hình quả tim.

Xem chi tiết
Bài 58 trang 110 SBT toán 9 tập 2 Bài 58 trang 110 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 58 trang 110 sách bài tập toán 9. Vẽ hình quả trứng (h. 9) với AB = 3cm. Nêu cách vẽ. Tính chu vi của hình quả trứng đó.

Xem chi tiết
Bài 59 trang 110 SBT toán 9 tập 2 Bài 59 trang 110 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 59 trang 110 sách bài tập toán 9. Tính độ dài cung 36 độ 45 phút của một đường tròn có bán kính là R

Xem chi tiết
Bài 60 trang 110 SBT toán 9 tập 2 Bài 60 trang 110 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 60 trang 110 sách bài tập toán 9. Cho tam giác cân ABC có ...

Xem chi tiết
Bài 61 trang 110 SBT toán 9 tập 2 Bài 61 trang 110 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 61 trang 110 sách bài tập toán 9. Trong dân gian Việt Nam có lưu truyền quy tắc sau đây để tìm đường kính sau đây để tìm đường kính khi biết độ dài đường tròn: “Quân bát, phát tam, tồn ngũ, quân nhị”,...

Xem chi tiết
Bài 62 trang 110 SBT toán 9 tập 2 Bài 62 trang 110 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 62 trang 110 sách bài tập toán 9. Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn. Giả thiết quỹ đạo này tròn và có bán kính khoảng 150 triệu kilomet...

Xem chi tiết
Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 111 SBT toán 9 tập 2 Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 111 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 111 sách bài tập toán 9. Tính chu vi của hình bên biết OA = OB = R > 0 ...

Xem chi tiết
Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 111 SBT toán 9 tập 2 Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 111 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 111 sách bài tập toán 9. Tính chu vi của hình cánh hoa, biết OA = R...

Xem chi tiết


Gửi bài