Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu
Bài 42 trang 163 SBT toán 9 tập 1 Bài 42 trang 163 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 42 trang 163 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Dùng thước và compa, hãy dựng các điểm B và C thuộc đường tròn (O) sao cho AB và AC là các tiếp tuyến của đường tròn (O).

Xem chi tiết
Bài 43 trang 163 SBT toán 9 tập 1 Bài 43 trang 163 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 43 trang 163 sách bài tập toán 9. Cho điểm A nằm trên đường thẳng d, điểm B nằm ngoài đường thẳng d. Dựng đường tròn (O) đi qua A và B, nhận đường thẳng d làm tiếp tuyến.

Xem chi tiết
Bài 44 trang 163 SBT toán 9 tập 1 Bài 44 trang 163 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 44 trang 163 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn (B ; BA) và đường tròn (C ; CA), chúng cắt nhau tại điểm D (khác A). Chứng minh rằng CD là tiếp tuyến của đường tròn (B).

Xem chi tiết
Bài 45* trang 163 SBT toán 9 tập 1 Bài 45* trang 163 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 45* trang 163 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn (O) có đường kính AH. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Bài 46 trang 163 SBT toán 9 tập 1 Bài 46 trang 163 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 46 trang 163 sách bài tập toán 9. Cho góc nhọn xOy, điểm A thuộc tia Ox. Dựng đường tròn tâm I tiếp xúc với Ox tại A và có tâm I nằm trên tia Oy.

Xem chi tiết
Bài 47 trang 163 SBT toán 9 tập 1 Bài 47 trang 163 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 47 trang 163 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O) và đường thẳng d không giao nhau. Dựng tiếp tuyến của đường tròn (O) sao cho tiếp tuyến đó song song với d.

Xem chi tiết
Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 164 SBT toán 9 tập 1 Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 164 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 164 sách bài tập toán 9. Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 164 SBT toán 9 tập 1 Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 164 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 164 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD vuông góc với OA tại trung điểm của OA. Gọi M là điểm đối xứng với O qua A. Chứng minh rằng MC là tiếp tuyến của đường tròn.

Xem chi tiết


Gửi bài