Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Bình chọn:
4.5 trên 112 phiếu
Bài 25 trang 67 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 25 trang 67 sách bài tập toán 9. Tìm hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm A(2;1) ;...

Xem lời giải

Bài 26 trang 67 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 26 trang 67 sách bài tập toán 9. Cho hai đường thẳng: y = ax + b (d); y = a’x + b’ (d’) Chứng minh rằng :...

Xem lời giải

Bài 27 trang 68 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 27 trang 68 sách bài tập toán 9. Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau:y = x; y = 0,5x...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 28 trang 68 SBT toán 9 Tập 1

Giải bài 28 trang 68 sách bài tập toán 9. Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số y= -2x...

Xem lời giải

Bài 29 trang 68 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 29 trang 68 sách bài tập toán 9. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, họ đường thẳng xác định bởi (1) luôn đi qua một điểm cố định. Hãy xác định tọa độ của điểm đó.

Xem lời giải

Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 68 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 68 sách bài tập toán 9. Hệ số góc của đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 69 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 69 sách bài tập toán 9. Hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm M là...

Xem lời giải

Bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 69 SBT toán 9 Tập 1

Giải bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 69 sách bài tập toán 9. Góc hợp bởi đường thẳng y = 1/2x+3/5 và trục ox

Xem lời giải

Bài 5.4 phần bài tập bổ sung trang 69 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 5.4 phần bài tập bổ sung trang 69 sách bài tập toán 9. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm A, B, C, D có tọa độ nguyên như sau:....

Xem lời giải