Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu
Bài 63 trang 111 SBT toán 9 tập 2 Bài 63 trang 111 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 63 trang 111 sách bài tập toán 9. a) Điền vào ô trống trong bảng sau (S là diện tích hình tròn bán kính R)...

Xem chi tiết
Bài 64 trang 111 SBT toán 9 tập 2 Bài 64 trang 111 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 64 trang 111 sách bài tập toán 9. a) Điền vào ô trống trong bảng sau...

Xem chi tiết
Bài 65 trang 112 SBT toán 9 tập 2 Bài 65 trang 112 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 65 trang 112 sách bài tập toán 9. Tính diện tích hình tròn biết chu vi của nó là C.

Xem chi tiết
Bài 66 trang 112 SBT toán 9 tập 2 Bài 66 trang 112 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 66 trang 112 sách bài tập toán 9. So sánh diện tích hình gạch sọc và hình để trắng trong trong hình 10:...

Xem chi tiết
Bài 67 trang 112 SBT toán 9 tập 2 Bài 67 trang 112 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 67 trang 112 sách bài tập toán 9. a) Vẽ đường xoắn (h.11) xuất phát từ một hình vuông cạnh 1cm. Nói cách vẽ...

Xem chi tiết
Bài 68 trang 112 SBT toán 9 tập 2 Bài 68 trang 112 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 68 trang 112 sách bài tập toán 9.Một chiếc bàn hình tròn được ghép bởi hai nửa hình tròn đường kính 1,2m...

Xem chi tiết
Bài 69 trang 112 SBT toán 9 tập 2 Bài 69 trang 112 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 69 trang 112 sách bài tập toán 9. Cho đường trong (O; R). Chia đường tròn này thành ba cung có số đo tỉ lệ với 3, 4 và 5 rồi tính diện tích các hình quạt tròn được tạo thành.

Xem chi tiết
Bài 70 trang 112 SBT toán 9 tập 2 Bài 70 trang 112 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 70 trang 112 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R) có...

Xem chi tiết
Bài 71 trang 113 SBT toán 9 tập 2 Bài 71 trang 113 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 71 trang 113 sách bài tập toán 9. Trong một tam giác đều ABC...

Xem chi tiết
Bài 72 trang 113 SBT toán 9 tập 2 Bài 72 trang 113 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 72 trang 113 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông ở A và đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AB...

Xem chi tiết
Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 113 SBT toán 9 tập 2 Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 113 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 113 sách bài tập toán 9. Tính diện tích của hình được giới hạn bởi các đường cong...

Xem chi tiết
Bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 113 SBT toán 9 tập 2 Bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 113 SBT toán 9 tập 2

Bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 113 sách bài tập toán 9.

Xem chi tiết


Gửi bài