Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.3 trên 185 phiếu
Bài 1 trang 102 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 102 sách bài tập toán 9. Hãy tính x và y trong các hình sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 102 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 102 sách bài tập toán 9. Hãy tính (x) và (y) trong các hình sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 103 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 103 sách bài tập toán 9. Hãy tính x và y trong các hình sau:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 103 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 103 sách bài tập toán 9. Hãy tính x và y trong các hình sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 103 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 5 trang 103 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (h.5). Giải bài toán trong mỗi trường hợp sau: AH = 16, BH = 25....

Xem lời giải

Bài 6 trang 103 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 103 sách bài tập toán 9. Cho tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 5 và 7, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và các đoạn thẳng và nó chia ra trên cạnh huyền.

Xem lời giải

Bài 7 trang 103 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 103 sách bài tập toán 9. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đường thẳng có độ dài là 3 và 4. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

Xem lời giải

Bài 8 trang 103 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 103 sách bài tập toán 9. Cạnh huyền của một tam giác vuông lớn hơn một cạnh góc vuông là 1cm và tổng của hai cạnh góc vuông lớn hơn cạnh huyền 4cm. Hãy tính các cạnh của tam giác vuông này.

Xem lời giải

Bài 9 trang 104 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 9 trang 104 sách bài tập toán 9. Một tam giác vuông có cạnh huyền là 5 và đường cao ứng với cạnh huyền là 2. Hãy tính cạnh nhỏ nhất của tam giác vuông này.

Xem lời giải

Bài 10 trang 104 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 104 sách bài tập toán 9. Cho một tam giác vuông. Biết tỷ số hai cạnh góc vuông là 3 : 4 và cạnh huyền là 125cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông và hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền.

Xem lời giải

Bài 11 trang 104 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 104 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB/AC=5/6; đường cao AH = 30. Tính HB,HC.

Xem lời giải

Bài 12 trang 104 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 104 sách bài tập toán 9. Hai vệ tinh đang bay ở vị trí A và B cùng cách mặt đất 230km có nhìn thấy nhau hay không nếu khoảng cách giữa chúng theo đường thẳng là 2200km?

Xem lời giải

Bài 13 trang 104 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 104 sách bài tập toán 9. Cho hai đoạn thẳng có độ dài là a và b. Dựng các đoạn thẳng có độ dài tương ứng bằng:....

Xem lời giải

Bài 14 trang 104 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 104 sách bài tập toán 9. Cho hai đoạn thẳng có độ dài là a và b. Dựng đoạn thẳng căn ab....

Xem lời giải

Bài 15 trang 104 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 104 sách bài tập toán 9. Giữa hai tòa nhà (kho và phân xưởng) của một nhà máy, người ta xây dựng một băng chuyền AB để chuyển vật liệu...

Xem lời giải

Bài 16 trang 104 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 104 sách bài tập toán 9. Cho tam giác có độ dài các cạnh là 5, 12, 13. Tìm góc đối diện với cạnh có độ dài 13 của tam giác.

Xem lời giải

Bài 17 trang 104 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 104 sách bài tập toán 9. Tính các kích thước của hình chữ nhật.

Xem lời giải

Bài 18 trang 105 SBT toán 9 tập 1

Bài 18 trang 105 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH. Chu vi của tam giác ABH là 30cm và chu vi của tam giác ACH là 40cm. Tính chu vi của tam giác ABC.

Xem lời giải

Bài 19 trang 105 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 19 trang 105 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB = 6cm và AC = 8cm. Các đường phân giác trong và ngoài của góc B cắt đường thẳng AC lần lượt tại M và N. Tính các đoạn thẳng AM và AN.

Xem lời giải

Bài 20 trang 105 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 20 trang 105 sách bài tập toán 9. Cho tam giác vuông ABC. Từ một điểm M bất kì trong tam giác kể MD, ME, MF lần lượt vuông góc với các cạnh BC, AC, AB

Xem lời giải

Xem thêm