Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bình chọn:
4.7 trên 123 phiếu
Bài 18 trang 65 SBT toán 9 tập 1 Bài 18 trang 65 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 18 trang 65 sách bài tập toán 9. Hãy xác đinh hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết
Bài 19 trang 65 SBT toán 9 tập 1 Bài 19 trang 65 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 19 trang 65 sách bài tập toán 9. Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị 5.

Xem chi tiết
Bài 20 trang 66 SBT toán 9 tập 1 Bài 20 trang 66 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 20 trang 66 sách bài tập toán 9. Tìm hệ số a của hàm số y = ax + 1...

Xem chi tiết
Bài 21 trang 66 SBT toán 9 tập 1 Bài 21 trang 66 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 21 trang 66 sách bài tập toán 9. Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2.

Xem chi tiết
Bài 22 trang 66 SBT toán 9 tập 1 Bài 22 trang 66 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 22 trang 66 sách bài tập toán 9. Xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ:

Xem chi tiết
Bài 23 trang 66 SBT toán 9 tập 1 Bài 23 trang 66 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 23 trang 66 sách bài tập toán 9. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1;2) , B(3;4)...

Xem chi tiết
Bài 24 trang 66 SBT toán 9 tập 1 Bài 24 trang 66 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 24 trang 66 sách bài tập toán 9. Cho đường thẳng y = (k + 1)x + k. Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) đi qua gốc tọa độ...

Xem chi tiết
Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 66 SBT toán 9 tập 1 Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 66 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 66 sách bài tập toán 9. Đường thẳng y = kx +1/2 song song với đường thẳng ....

Xem chi tiết
Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 66 SBT toán 9 tập 1 Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 66 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 66 sách bài tập toán 9...Song song với nhau khi m có giá trị là:..

Xem chi tiết
Bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 67 SBT toán 9 tập 1 Bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 67 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 67 sách bài tập toán 9. Hai đường thẳng y = (2m + 1)x - 2/3 và y = (5m - 3)x + 3/5 cắt nhau khi m có giá trị khác nhau với giá trị sau:..

Xem chi tiết
Bài 4.4 phần bài tập bổ sung trang 67 SBT toán 9 tập 1 Bài 4.4 phần bài tập bổ sung trang 67 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 4.4 phần bài tập bổ sung trang 67 sách bài tập toán 9. Cho hàm số... Tìm giá trị của K để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng...

Xem chi tiết


Gửi bài