Bài 19 trang 65 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 19 trang 65 sách bài tập toán 9. Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị 5.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Biết rằng với \(x = 4\) thì hàm số \(y = 2x + b\) có giá trị \(5.\)

LG a

Tìm \(b;\) 

Phương pháp giải:

Điểm \(M({x_0};{y_0})\) thuộc đường thẳng \(y=ax+b\) khi và chỉ khi \(y_0 = ax_0 + b\).

Lời giải chi tiết:

Với \(x = 4\) thì hàm số \(y = 2x + b\) có giá trị là \(5\) , ta có:

\(5 = 2.4 + b \Leftrightarrow b = 5 - 8 \Leftrightarrow b =  - 3\)

LG b

Vẽ đồ thị của hàm số ứng với giá trị của b tìm được ở câu a). 

Phương pháp giải:

Đồ thị của hàm số  \(y = ax + b\) \((a \ne 0)\) là đường thẳng cắt trục hoành tại \(B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\) và cắt trục tung tại \(A\left( {0;b} \right)\).

Lời giải chi tiết:

Vẽ đồ thị hàm số \(y = 2x - 3\)

Cho \(x = 0\) thì \(y = -3\) . Ta có điểm \((0;-3)\)

Cho \(y = 0\) thì \(x = 1,5.\) Ta có điểm \((1,5;0)\)

Đồ thị của hàm số \(y = 2x - 3\) là đường thẳng đi qua hai điểm \((0;-3)\) và \((1,5;0)\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí