Bài 21 trang 66 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 21 trang 66 sách bài tập toán 9. Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2.

Đề bài

Xác định hàm số \(y = ax + b\) biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(3\) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(-2\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồ thị của hàm số  \(y = ax + b\) \((a \ne 0)\) là đường thẳng \(d\) cắt trục hoành tại \(B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\) và cắt trục tung tại \(A\left( {0;b} \right)\).

Điểm \(M({x_0};{y_0})\) thuộc \((d)\) khi và chỉ khi \(y_0 = ax_0 + b\).

Lời giải chi tiết

Đồ thị hàm số \(y = ax + b\) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(3\) nên \(b=3\)

Vì đồ thị hàm số \(y = ax + b\) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(-2\) nên khi đó tung độ của giao điểm bằng 0.

Thay \(x=-2;y=0\) vào hàm số \(y = ax + b,\) ta có :

\(0 = a\left( { - 2} \right) + 3 \Leftrightarrow -2a = -3 \Leftrightarrow a = 1,5\)

Vậy hàm số đã cho là \(y = 1, 5x + 3.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 36 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí