Phần đại số - Ôn tập cuối năm

Bình chọn:
4.9 trên 102 phiếu
Bài 1 trang 193 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 193 sách bài tập toán 9. Căn bậc hai số học của 0,36 là...

Xem lời giải

Bài 2 trang 193 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 193 sách bài tập toán 9. Biểu thức ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 193 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 193 sách bài tập toán 9. Biểu thức...

Xem lời giải

Bài 4 trang 193 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 193 sách bài tập toán 9. Tính...

Xem lời giải

Bài 5 trang 193 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 193 sách bài tập toán 9. Rút gọn...

Xem lời giải

Bài 6 trang 193 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 193 sách bài tập toán 9. Chứng minh đẳng thức...

Xem lời giải

Bài 7 trang 193 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 193 sách bài tập toán 9. Cho biểu thức: P=...

Xem lời giải

Bài 8 trang 194 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 194 sách bài tập toán 9. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số...

Xem lời giải

Bài 9 trang 194 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 194 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 10 trang 194 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 194 sách bài tập toán 9. Nghiệm của hệ phương trình...

Xem lời giải

Bài 11 trang 194 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 194 sách bài tập toán 9. Giải các hệ phương trình...

Xem lời giải

Bài 12 trang 194 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 194 sách bài tập toán 9. Điểm M(-2,5;0) thuộc đồ thị hàm số hàm sau đây...

Xem lời giải

Bài 13 trang 195 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 195 sách bài tập toán 9. Cho phương trình...

Xem lời giải

Bài 14 trang 195 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 195 sách bài tập toán 9. Lập một phương trình bậc hai với hệ số nguyên có hai nghiệm là...

Xem lời giải

Bài 15 trang 195 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 15 trang 195 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 16 trang 195 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 195 sách bài tập toán 9. Một tam giác có chiều cao bằng...

Xem lời giải

Bài 17 trang 195 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 17 trang 195 sách bài tập toán 9. Một ôtô đi từ A đến B với một vận tốc xác định...

Xem lời giải

Bài 18 trang 195 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 18 trang 195 sách bài tập toán 9. Tìm hai số có tổng bằng 20 và tổng các bình phương của chúng bằng 208.

Xem lời giải

Các chương, bài khác