Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Bình chọn:
4.7 trên 100 phiếu
Bài 15 trang 51 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 15 trang 51 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 16 trang 52 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 52 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 17 trang 52 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 17 trang 52 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 18 trang 52 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 18 trang 52 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình sau bằng cách biến đổi chúng...

Xem lời giải

Bài 19 trang 52 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 19 trang 52 sách bài tập toán 9. Hãy lập những phương trình bậc hai mà nghiệm của mỗi phương trình là một trong những cặp số...

Xem lời giải

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 52 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 52 sách bài tập toán 9. Đưa các phương trình sau về dạng...

Xem lời giải

Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 52 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 52 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình sau bằng cách biến đổi chúng thành những phương trình với vế trái là một bình phương còn vế phải là một hằng số:...

Xem lời giải

Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 53 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 52 sách bài tập toán 9. Tìm b, c để phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 53 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 53 sách bài tập toán 9. Tìm a,b, c để phương trình...

Xem lời giải