Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bình chọn:
4.6 trên 76 phiếu
Bài 80 trang 18 SBT toán 9 tập 1 Bài 80 trang 18 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 80 trang 18 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức...

Xem chi tiết

Bài 81 trang 18 SBT toán 9 tập 1 Bài 81 trang 18 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 81 trang 18 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức...

Xem chi tiết

Bài 82 trang 18 SBT toán 9 tập 1 Bài 82 trang 18 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 82 trang 18 sách bài tập toán 9. Chứng minh...Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức..

Xem chi tiết

Bài 83 trang 19 SBT toán 9 tập 1 Bài 83 trang 19 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 83 trang 19 sách bài tập toán 9. Chứng tỏ giá trị các biểu thức sau là số hữu tỉ...

Xem chi tiết

Bài 84 trang 19 SBT toán 9 tập 1 Bài 84 trang 19 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 84 trang 19 sách bài tập toán 9. Tìm x biết... căn(4x + 20)....

Xem chi tiết

Bài 85 trang 19 SBT toán 9 tập 1 Bài 85 trang 19 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 85 trang 19 sách bài tập toán 9. Cho biểu thức P=4...

Xem chi tiết

Bài 86 trang 19 SBT toán 9 tập 1 Bài 86 trang 19 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 86 trang 19 sách bài tập toán 9. Cho biểu thức...Rút gọn Q với a > 0; ...

Xem chi tiết

Bài 87 trang 19 SBT toán 9 tập 1 Bài 87 trang 19 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 87 trang 19 sách bài tập toán 9. Với ba số a, b, c không âm, chứng minh bất đẳng thức....a + b + c...

Xem chi tiết

Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 9 tập 1 Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 9. Bất phương trình ...tương đương với bất phương trình....

Xem chi tiếtHỏi bài