Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bình chọn:
4.7 trên 114 phiếu
Bài 68 trang 16 SBT toán 9 tập 1 Bài 68 trang 16 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 68 trang 16 sách bài tập toán 9. Khử mẫu của mỗi biểu thức lấy căn và rút gọn (nếu được)...căn (2/3)...

Xem chi tiết
Bài 69 trang 16 SBT toán 9 tập 1 Bài 69 trang 16 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 69 trang 16 sách bài tập toán 9. Trục căn thức ở mẫu và rút gọn ( nếu được)...

Xem chi tiết
Bài 70 trang 16 SBT toán 9 tập 1 Bài 70 trang 16 SBT toán 9 tập 1

Giải 70 trang 16 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức...2/(căn 3-1)...

Xem chi tiết
Bài 71 trang 16 SBT toán 9 tập 1 Bài 71 trang 16 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 71 trang 16 sách bài tập toán 9. Chứng minh đẳng thức...căn (n + 1) - căn (n)...

Xem chi tiết
Bài 72 trang 17 SBT toán 9 tập 1 Bài 72 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 72 trang 17 sách bài tập toán 9. Xác định giá trị biểu thức sau theo cách thích hợp...

Xem chi tiết
Bài 73 trang 17 SBT toán 9 tập 1 Bài 73 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 73 trang 17 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi): căn 2005 - căn 2004...

Xem chi tiết
Bài 74 trang 17 SBT toán 9 tập 1 Bài 74 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 74 trang 17 sách bài tập toán 9. Rút gọn...

Xem chi tiết
Bài 75 trang 17 SBT toán 9 tập 1 Bài 75 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 75 trang 17 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức: căn x - căn y...

Xem chi tiết
Bài 76 trang 17 SBT toán 9 tập 1 Bài 76 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 76 trang 17 sách bài tập toán 9. Trục căn thức ở mẫu...

Xem chi tiết
Bài 77 trang 17 SBT toán 9 tập 1 Bài 77 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 77 trang 17 sách bài tập toán 9. Tìm x, biết...căn (x + 1)...

Xem chi tiết
Bài 78 trang 17 SBT toán 9 tập 1 Bài 78 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 78 trang 17 sách bài tập toán 9. Tìm tập hợp các giá trị x thỏa mãn điều kiện sau và biểu diễn tập hợp đó trên trục số...căn (x - 2)...

Xem chi tiết
Bài 79 trang 17 SBT toán 9 tập 1 Bài 79 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 79 trang 17 sách bài tập toán 9. Cho các số x và y có dạng..a1 căn 2+ a2...

Xem chi tiết
Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 9 tập 1 Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 9. Với x < 0; y < 0....được biến đổi thành...

Xem chi tiết
Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 9 tập 1 Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 9. Giá trị của 6/(căn 7 - 1)...

Xem chi tiết


Gửi bài