Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bình chọn:
4.5 trên 137 phiếu
Bài 68 trang 16 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 68 trang 16 sách bài tập toán 9. Khử mẫu của mỗi biểu thức lấy căn và rút gọn (nếu được)...căn (2/3)...

Xem lời giải

Bài 69 trang 16 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 69 trang 16 sách bài tập toán 9. Trục căn thức ở mẫu và rút gọn ( nếu được)...

Xem lời giải

Bài 70 trang 16 SBT toán 9 tập 1

Giải 70 trang 16 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức...2/(căn 3-1)...

Xem lời giải

Bài 71 trang 16 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 71 trang 16 sách bài tập toán 9. Chứng minh đẳng thức...căn (n + 1) - căn (n)...

Xem lời giải

Bài 72 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 72 trang 17 sách bài tập toán 9. Xác định giá trị biểu thức sau theo cách thích hợp...

Xem lời giải

Bài 73 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 73 trang 17 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi): căn 2005 - căn 2004...

Xem lời giải

Bài 74 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 74 trang 17 sách bài tập toán 9. Rút gọn...

Xem lời giải

Bài 75 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 75 trang 17 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức: căn x - căn y...

Xem lời giải

Bài 76 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 76 trang 17 sách bài tập toán 9. Trục căn thức ở mẫu...

Xem lời giải

Bài 77 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 77 trang 17 sách bài tập toán 9. Tìm x, biết...căn (x + 1)...

Xem lời giải

Bài 78 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 78 trang 17 sách bài tập toán 9. Tìm tập hợp các giá trị x thỏa mãn điều kiện sau và biểu diễn tập hợp đó trên trục số...căn (x - 2)...

Xem lời giải

Bài 79 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 79 trang 17 sách bài tập toán 9. Cho các số x và y có dạng..a1 căn 2+ a2...

Xem lời giải

Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 9. Với x < 0; y < 0....được biến đổi thành...

Xem lời giải

Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 9. Giá trị của 6/(căn 7 - 1)...

Xem lời giải