Ôn tập chương 2 - Hàm số bậc nhất

Bình chọn:
4.9 trên 110 phiếu
Bài 30 trang 69 SBT toán 9 tập 1 Bài 30 trang 69 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 30 trang 69 sách bài tập toán 9. Với những giá trị nào của k thì hàm số y = (-k + 9)x + 100 nghịch biến ?

Xem chi tiết
Bài 31 trang 69 SBT toán 9 tập 1 Bài 31 trang 69 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 31 trang 69 sách bài tập toán 9. Với những giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số y = 12x + (5 -m) và y = 3x + (3 + m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ?

Xem chi tiết
Bài 32 trang 70 SBT toán 9 tập 1 Bài 32 trang 70 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 32 trang 70 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y = (a - 1)x + 2 và y = (3 - a)x +1 song song với nhau.

Xem chi tiết
Bài 33 trang 70 SBT toán 9 tập 1 Bài 33 trang 70 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 33 trang 70 sách bài tập toán 9. Với điều kiện nào của k và m thì hai đường thẳng sau sẽ trùng nhau ?

Xem chi tiết
Bài 34 trang 70 SBT toán 9 tập 1 Bài 34 trang 70 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 34 trang 70 sách bài tập toán 9. Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ ?...

Xem chi tiết
Bài 35 trang 70 SBT toán 9 tập 1 Bài 35 trang 70 SBT toán 9 tập 1

Bài giải 35 trang 70 sách bài tập toán 9. Tìm các giá trị của m và n trong mỗi trường hợp sau: Đường thẳng (d) đi qua hai điểm ...

Xem chi tiết
Bài 36 trang 70 SBT toán 9 tập 1 Bài 36 trang 70 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 36 trang 70 sách bài tập toán 9. Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

Xem chi tiết
Bài 37 trang 71 SBT toán 9 tập 1 Bài 37 trang 71 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 37 trang 71 sách bài tập toán 9. Cho các điểm M(-1 ; -2) , N(-2; -4), P(2; -3) , Q(3; -4,5). Tìm tọa độ của các điểm M’, N’, P’, Q’ lần lượt đồi xứng với các điểm M,N,P,Q qua trục Ox...

Xem chi tiết
Bài 38 trang 71 SBT toán 9 tập 1 Bài 38 trang 71 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 38 trang 71 sách bài tập toán 9. Vẽ đồ thị của các hàm số đã cho trên cùng một mặt phẳng tọa độ...

Xem chi tiết


Gửi bài