Ôn tập chương 2 - Hàm số bậc nhất

Bình chọn:
4.7 trên 121 phiếu
Bài 30 trang 69 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 30 trang 69 sách bài tập toán 9. Với những giá trị nào của k thì hàm số y = (-k + 9)x + 100 nghịch biến ?

Xem lời giải

Bài 31 trang 69 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 31 trang 69 sách bài tập toán 9. Với những giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số y = 12x + (5 -m) và y = 3x + (3 + m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ?

Xem lời giải

Bài 32 trang 70 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 32 trang 70 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y = (a - 1)x + 2 và y = (3 - a)x +1 song song với nhau.

Xem lời giải

Bài 33 trang 70 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 33 trang 70 sách bài tập toán 9. Với điều kiện nào của k và m thì hai đường thẳng sau sẽ trùng nhau ?

Xem lời giải

Bài 34 trang 70 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 34 trang 70 sách bài tập toán 9. Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ ?...

Xem lời giải

Bài 35 trang 70 SBT toán 9 tập 1

Bài giải 35 trang 70 sách bài tập toán 9. Tìm các giá trị của m và n trong mỗi trường hợp sau: Đường thẳng (d) đi qua hai điểm ...

Xem lời giải

Bài 36 trang 70 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 36 trang 70 sách bài tập toán 9. Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

Xem lời giải

Bài 37 trang 71 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 37 trang 71 sách bài tập toán 9. Cho các điểm M(-1 ; -2) , N(-2; -4), P(2; -3) , Q(3; -4,5). Tìm tọa độ của các điểm M’, N’, P’, Q’ lần lượt đồi xứng với các điểm M,N,P,Q qua trục Ox...

Xem lời giải

Bài 38 trang 71 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 38 trang 71 sách bài tập toán 9. Vẽ đồ thị của các hàm số đã cho trên cùng một mặt phẳng tọa độ...

Xem lời giải