Bài 31 trang 69 SBT toán 9 tập 1


Đề bài

Với những giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số \(y = 12x + \left( {5 - m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + m} \right)\) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đường thẳng \((d):y = ax + b\) \((a \ne 0)\) và \((d'):y=a'x+b'\) \((a'\ne 0)\) cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung khi \(a \ne a'\) và \(b=b'.\)

Lời giải chi tiết

Hai đường thẳng \(y = 12x + \left( {5 - m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + m} \right)\) (có \(12 \ne 3)\) cắt nhau tại một điểm trên trục tung nghĩa là chúng có cùng tung độ gốc.

Suy ra: \(5 - m = 3 + m \Leftrightarrow 2m = 2 \Leftrightarrow m = 1\)

Vậy với \(m = 1\) thì đồ thị của các hàm số đã cho cắt nhau tại một điểm trên trục tung.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 32 trang 70 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 32 trang 70 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y = (a - 1)x + 2 và y = (3 - a)x +1 song song với nhau.

 • Bài 33 trang 70 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 33 trang 70 sách bài tập toán 9. Với điều kiện nào của k và m thì hai đường thẳng sau sẽ trùng nhau ?

 • Bài 34 trang 70 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 34 trang 70 sách bài tập toán 9. Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ ?...

 • Bài 35 trang 70 SBT toán 9 tập 1

  Bài giải 35 trang 70 sách bài tập toán 9. Tìm các giá trị của m và n trong mỗi trường hợp sau: Đường thẳng (d) đi qua hai điểm ...

 • Bài 36 trang 70 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 36 trang 70 sách bài tập toán 9. Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

 • Bài 37 trang 71 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 37 trang 71 sách bài tập toán 9. Cho các điểm M(-1 ; -2) , N(-2; -4), P(2; -3) , Q(3; -4,5). Tìm tọa độ của các điểm M’, N’, P’, Q’ lần lượt đồi xứng với các điểm M,N,P,Q qua trục Ox...

 • Bài 38 trang 71 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 38 trang 71 sách bài tập toán 9. Vẽ đồ thị của các hàm số đã cho trên cùng một mặt phẳng tọa độ...

 • Bài 30 trang 69 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 30 trang 69 sách bài tập toán 9. Với những giá trị nào của k thì hàm số y = (-k + 9)x + 100 nghịch biến ?

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.