Bài 30 trang 69 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 30 trang 69 sách bài tập toán 9. Với những giá trị nào của k thì hàm số y = (-k + 9)x + 100 nghịch biến ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Với những giá trị nào của m thì hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x - 7\) đồng biến ?

Phương pháp giải:

Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\) xác định với mọi giá trị của \(x\) thuộc R và có tính chất sau: 

a) Đồng biến trên \(R\), khi \(a > 0\).

b) Nghịch biến trên \(R\), khi \(a < 0\).

Lời giải chi tiết:

Hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x - 7\) đồng biến khi hệ số \(a > 0\)

Ta có: \(m + 6 > 0 \Leftrightarrow m >  - 6\)

Vậy với \(m > -6\) thì hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x - 7\) đồng biến.

LG b

Với những giá trị nào của k thì hàm số  \(y = (-k + 9)x + 100\) nghịch biến ?

Phương pháp giải:

Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\) xác định với mọi giá trị của \(x\) thuộc R và có tính chất sau: 

a) Đồng biến trên \(R\), khi \(a > 0\).

b) Nghịch biến trên \(R\), khi \(a < 0\).

Lời giải chi tiết:

Hàm số \(y = (- k + 9)x +100\) nghịch biến khi hệ số \(a < 0\)

Ta có : \(-k + 9 < 0 ⇔ k > 9\)

Vậy với \(k > 9\) thì hàm số \(y = (-k + 9)x +100\) nghịch biến.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu
 • Bài 31 trang 69 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 31 trang 69 sách bài tập toán 9. Với những giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số y = 12x + (5 -m) và y = 3x + (3 + m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ?

 • Bài 32 trang 70 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 32 trang 70 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y = (a - 1)x + 2 và y = (3 - a)x +1 song song với nhau.

 • Bài 33 trang 70 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 33 trang 70 sách bài tập toán 9. Với điều kiện nào của k và m thì hai đường thẳng sau sẽ trùng nhau ?

 • Bài 34 trang 70 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 34 trang 70 sách bài tập toán 9. Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ ?...

 • Bài 35 trang 70 SBT toán 9 tập 1

  Bài giải 35 trang 70 sách bài tập toán 9. Tìm các giá trị của m và n trong mỗi trường hợp sau: Đường thẳng (d) đi qua hai điểm ...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.