Bài 9. Căn bậc ba

Bình chọn:
4.5 trên 75 phiếu
Bài 88 trang 20 SBT toán 9 tập 1 Bài 88 trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 88 trang 20 sách bài tập toán 9. Tính (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi): a) căn bậc ba (-343)...

Xem chi tiết
Bài 89 trang 20 SBT toán 9 tập 1 Bài 89 trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 89 trang 20 sách bài tập toán 9. Tìm x, biết: a) căn bậc ba x = -1,5...

Xem chi tiết
Bài 90 trang 20 SBT toán 9 tập 1 Bài 90 trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 90 trang 20 sách bài tập toán 9. Chứng minh các bất đẳng thức sau...

Xem chi tiết
Bài 91 trang 20 SBT toán 9 tập 1 Bài 91 trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 91 trang 20 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị gần đúng của căn bậc ba mỗi số sau bằng bảng lập phương và kiểm tra bằng máy tính bỏ túi 12;...25,3..-0,08.....

Xem chi tiết
Bài 92 trang 20 SBT toán 9 tập 1 Bài 92 trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 92 trang 20 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng tính hay máy tính bỏ túi)...33...3 căn bậc 3 (3333333)...

Xem chi tiết
Bài 93 trang 20 SBT toán 9 tập 1 Bài 93 trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 93 trang 20 sách bài tập toán 9. Tìm tập hợp các giá trị x thỏa mãn điều kiện sau và biểu diễn tập hợp đó trên trục số...

Xem chi tiết
Bài 94 trang 20 SBT toán 9 tập 1 Bài 94 trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 94 trang 20 sách bài tập toán 9. Chứng minh: x^3 + y^3 + z^3-3xyz=...

Xem chi tiết
Bài 95 trang 21 SBT toán 9 tập 1 Bài 95 trang 21 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 95 trang 21 sách bài tập toán 9. Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho ba số không âm, chứng minh..Trong các hình hộp chữ nhật có cùng tổng ba kích thước thì hình lập phương có thể tích lớn nhất...

Xem chi tiết


Gửi bài