Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bình chọn:
3.6 trên 107 phiếu
Bài 12 trang 7 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 7 sách bài tập toán 9. Tìm x để căn thức sau có nghĩa...

Xem lời giải

Bài 13 trang 7 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 9. Rút gọn rồi tính...

Xem lời giải

Bài 14 trang 7 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức sau..4 + ..

Xem lời giải

Bài 15 trang 7 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 9. Chứng minh; ..9 + 4....

Xem lời giải

Bài 16 trang 7 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 7 sách bài tập toán 9. Biểu thức sau đây xác định với giá trị nào của x?.....(x - 1).(x - 3)....

Xem lời giải

Bài 17 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 8 sách bài tập toán 9. Tìm x, biết...

Xem lời giải

Bài 18 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 18 trang 8 sách bài tập toán 9. Phân tích thành nhân tử ...

Xem lời giải

Bài 19 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 19 trang 8 sách bài tập toán 9. Rút gọn các phân thức...

Xem lời giải

Bài 20 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 20 trang 8 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi)..9..3..16..2..

Xem lời giải

Bài 21 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 21 trang 8 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức...x - 4...

Xem lời giải

Bài 22 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 22 trang 8 sách bài tập toán 9. Với n là số tự nhiên, chứng minh đẳng thức..(n + 1)...n..

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 9. Đẳng thức nào đúng nếu x là số âm..9x...3x...

Xem lời giải