Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bình chọn:
4 trên 42 phiếu
Bài 12 trang 7 SBT toán 9 tập 1 Bài 12 trang 7 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 7 sách bài tập toán 9. Tìm x để căn thức sau có nghĩa...

Xem chi tiết

Bài 13 trang 7 SBT toán 9 tập 1 Bài 13 trang 7 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 9. Rút gọn rồi tính...

Xem chi tiết

Bài 14 trang 7 SBT toán 9 tập 1 Bài 14 trang 7 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức sau..4 + ..

Xem chi tiết

Bài 15 trang 7 SBT toán 9 tập 1 Bài 15 trang 7 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 9. Chứng minh; ..9 + 4....

Xem chi tiết

Bài 16 trang 7 SBT toán 9 tập 1 Bài 16 trang 7 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 7 sách bài tập toán 9. Biểu thức sau đây xác định với giá trị nào của x?.....(x - 1).(x - 3)....

Xem chi tiết

Bài 17 trang 8 SBT toán 9 tập 1 Bài 17 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 8 sách bài tập toán 9. Tìm x, biết...

Xem chi tiết

Bài 18 trang 8 SBT toán 9 tập 1 Bài 18 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 18 trang 8 sách bài tập toán 9. Phân tích thành nhân tử ...

Xem chi tiết

Bài 19 trang 8 SBT toán 9 tập 1 Bài 19 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 19 trang 8 sách bài tập toán 9. Rút gọn các phân thức...

Xem chi tiết

Bài 20 trang 8 SBT toán 9 tập 1 Bài 20 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 20 trang 8 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi)..9..3..16..2..

Xem chi tiết

Bài 21 trang 8 SBT toán 9 tập 1 Bài 21 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 21 trang 8 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức...x - 4...

Xem chi tiết

Bài 22 trang 8 SBT toán 9 tập 1 Bài 22 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 22 trang 8 sách bài tập toán 9. Với n là số tự nhiên, chứng minh đẳng thức..(n + 1)...n..

Xem chi tiết

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 9 tập 1 Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 9. Đẳng thức nào đúng nếu x là số âm..9x...3x...

Xem chi tiếtHỏi bài