Bài 5. Bảng căn bậc hai

Bình chọn:
4.6 trên 49 phiếu
Bài 47 trang 13 SBT toán 9 tập 1 Bài 47 trang 13 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 47 trang 13 sách bài tập toán 9. Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết: a) x^2=15, b) x^2=22,8...

Xem chi tiết
Bài 48 trang 13 SBT toán 9 tập 1 Bài 48 trang 13 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 48 trang 13 sách bài tập toán 9. Dùng bảng bình phương tìm x, biết: a) căn x=1,5....

Xem chi tiết
Bài 49 trang 13 SBT toán 9 tập 1 Bài 49 trang 13 SBT toán 9 tập 1

Giải 49 trang 13 sách bài tập toán 9. Kiểm tra kết quả bài 47,48 bằng máy tính bỏ túi.

Xem chi tiết
Bài 50 trang 13 SBT toán 9 tập 1 Bài 50 trang 13 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 50 trang 13 sách bài tập toán 9. Thử lại kết quả bài 47 bằng bảng bình phương.

Xem chi tiết
Bài 51 trang 13 SBT toán 9 tập 1 Bài 51 trang 13 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 51 trang 13 SBT toán 9. Thử lại kết quả bài 48 bằng bảng căn bậc hai.

Xem chi tiết
Bài 52 trang 13 SBT toán 9 tập 1 Bài 52 trang 13 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 52 trang 13 sách bài tập toán 9. Điền vào chỗ trống (...) trong cách chứng minh sau: số căn 2 là số vô tỉ...

Xem chi tiết
Bài 53 trang 13 SBT toán 9 tập 1 Bài 53 trang 13 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 53 trang 13 sách bài tập toán 9. Chứng minh: a) số căn 3 là số vô tỉ...

Xem chi tiết
Bài 54 trang 14 SBT toán 9 tập 1 Bài 54 trang 14 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 54 trang 14 sách bài tập toán 9. Tìm tập hợp các số x thỏa mãn bất đẳng thức...

Xem chi tiết
Bài 55 trang 14 SBT toán 9 tập 1 Bài 55 trang 14 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 55 trang 14 sách bài tập toán 9. Tìm tập hợp các số x thỏa mãn bất đẳng thức...

Xem chi tiết
Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 9 tập 1 Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 14 sách bài tập toán 9. Tra bảng căn bậc hai, tìm...5,993...suy ra giá trị gần đúng...

Xem chi tiết


Gửi bài