Bài 5. Bảng căn bậc hai

Bình chọn:
4.4 trên 52 phiếu
Bài 47 trang 13 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 47 trang 13 sách bài tập toán 9. Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết: a) x^2=15, b) x^2=22,8...

Xem lời giải

Bài 48 trang 13 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 48 trang 13 sách bài tập toán 9. Dùng bảng bình phương tìm x, biết: a) căn x=1,5....

Xem lời giải

Bài 49 trang 13 SBT toán 9 tập 1

Giải 49 trang 13 sách bài tập toán 9. Kiểm tra kết quả bài 47,48 bằng máy tính bỏ túi.

Xem lời giải

Bài 50 trang 13 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 50 trang 13 sách bài tập toán 9. Thử lại kết quả bài 47 bằng bảng bình phương.

Xem lời giải

Bài 51 trang 13 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 51 trang 13 SBT toán 9. Thử lại kết quả bài 48 bằng bảng căn bậc hai.

Xem lời giải

Bài 52 trang 13 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 52 trang 13 sách bài tập toán 9. Điền vào chỗ trống (...) trong cách chứng minh sau: số căn 2 là số vô tỉ...

Xem lời giải

Bài 53 trang 13 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 53 trang 13 sách bài tập toán 9. Chứng minh: a) số căn 3 là số vô tỉ...

Xem lời giải

Bài 54 trang 14 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 54 trang 14 sách bài tập toán 9. Tìm tập hợp các số x thỏa mãn bất đẳng thức...

Xem lời giải

Bài 55 trang 14 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 55 trang 14 sách bài tập toán 9. Tìm tập hợp các số x thỏa mãn bất đẳng thức...

Xem lời giải

Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 14 sách bài tập toán 9. Tra bảng căn bậc hai, tìm...5,993...suy ra giá trị gần đúng...

Xem lời giải