Bài 48 trang 13 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 48 trang 13 sách bài tập toán 9. Dùng bảng bình phương tìm x, biết: a) căn x=1,5....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dùng bảng bình phương tìm \(x\) , biết: 

LG câu a

\(\sqrt x  = 1,5\); 

Phương pháp giải:

Dùng bảng bình phương để tìm \(x.\)

ÁP dụng: Với \(A \ge 0;B \ge 0\)

\(\sqrt A  = B \Leftrightarrow A = {B^2}\). 

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt x  = 1,5 \Rightarrow x=1,5^2\Rightarrow x = 2,25\)

LG câu b

\(\sqrt x  = 2,15\);

Phương pháp giải:

Dùng bảng bình phương để tìm \(x.\)

ÁP dụng: Với \(A \ge 0;B \ge 0\)

\(\sqrt A  = B \Leftrightarrow A = {B^2}\). 

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt x  = 2,15 \Rightarrow x=2,15^2\Rightarrow x \approx 4,623\)

LG câu c

\(\sqrt x  = 0,52\);

Phương pháp giải:

Dùng bảng bình phương để tìm \(x.\)

ÁP dụng: Với \(A \ge 0;B \ge 0\)

\(\sqrt A  = B \Leftrightarrow A = {B^2}\). 

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt x  = 0,52 \Rightarrow x=0,52^2 \Rightarrow x \approx 0,2704\);

LG câu d

\(\sqrt x  = 0,038\). 

Phương pháp giải:

Dùng bảng bình phương để tìm \(x.\)

ÁP dụng: Với \(A \ge 0;B \ge 0\)

\(\sqrt A  = B \Leftrightarrow A = {B^2}\). 

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt x  = 0,038 \Rightarrow x=0,038^2 \)\(\Rightarrow x \approx 0,0014\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Bảng căn bậc hai

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.