Ôn tập chương 1 - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bình chọn:
4.6 trên 99 phiếu
Bài 96 trang 21 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 96 trang 21 sách bài tập toán 9. Nếu x thỏa mãn điều kiện: că (3 + căn x)=3 thì x nhận giá trị là ...

Xem lời giải

Bài 97 trang 21 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 97 trang 21 sách bài tập toán 9. Biểu thức căn(3 - căn 5)/(3 + căn 5)....

Xem lời giải

Bài 98 trang 22 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 98 trang 22 sách bài tập toán 9. Chứng minh các đẳng thức: a) căn(2 + căn 3)...

Xem lời giải

Bài 99 trang 22 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 99 trang 22 sách bài tập toán 9. Chứng minh ..4x - 2...

Xem lời giải

Bài 100 trang 22 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 100 trang 22 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức....

Xem lời giải

Bài 101 trang 22 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 101 trang 22 sách bài tập toán 9. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức...

Xem lời giải

Bài 102 trang 22 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 102 trang 22 sách bài tập toán 9. Tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau...

Xem lời giải

Bài 103 trang 22 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 103 trang 22 sách bài tập toán 9. Chứng minh x - căn x +1 =...+ 3/4... Giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 104 trang 23 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 104 trang 23 sách bài tập toán 9. Tìm số x nguyên để biểu thức (căn x +1)/(căn x - 3).

Xem lời giải

Bài 105 trang 23 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 105 trang 23 sách bài tập toán 9. Chứng minh các đẳng thức (với a, b không âm và a ≠ b)....

Xem lời giải

Bài 106 trang 23 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 106 trang 23 sách bài tập toán 9. Tìm điều kiện để A có nghĩa...

Xem lời giải

Bài 107 trang 23 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 107 trang 23 sách bài tập toán 9. Cho biểu thức B=...a) Rút gọn B. b) Tìm x để B = 3.

Xem lời giải

Bài 108 trang 23 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 108 trang 23 sách bài tập toán 9. Cho biểu thức C=... a) Rút gọn C. b) Tìm x sao cho C < 1.

Xem lời giải

Bài I.1 phần bài tập bổ sung trang 23 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 23 sách bài tập toán 9. Không dùng bảng số hoặc máy tinh bỏ túi, hãy so sánh ....

Xem lời giải