Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.6 trên 132 phiếu
Bài 52 trang 113 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 52 trang 113 sách bài tập toán 9. cạnh của một tam giác có độ dài 4cm, 6cm và 6cm. Hãy tính góc nhỏ nhất của tam giác đó.

Xem lời giải

Bài 53 trang 113 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 53 trang 113 sách bài tập toán 9. Tam giác ABC vuông tại A có AB = 21cm, góc C bằng 40 độ. Hãy tính các độ dài:...

Xem lời giải

Bài 54 trang 113 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 54 trang 113 sách bài tập toán 9. Cho hình: Biết: AB = AC = 8cm, CD = 6cm,...

Xem lời giải

Bài 55 trang 114 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 55 trang 114 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC trong đó AB = 5cm, AC = 8cm, góc BAC = 20 độ .Tính diện tích tam giác ABC, có thể dùng các thông tin dưới đây nếu cần:...

Xem lời giải

Bài 56 trang 114 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 56 trang 114 sách bài tập toán 9. Từ đỉnh một ngọn đèn biển cao 38m so với mặt nước biển, người ta nhìn thấy một hòn đảo dưới gốc 30° so với đường nằm ngang chân đèn. Hỏi khoảng cách từ đảo đến chân đèn (ở mực nước biển) bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 57 trang 114 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 57 trang 114 sách bài tập toán 9. Trong tam giác ABC có AB = 11cm,góc ABC = 38 độ ...

Xem lời giải

Bài 58 trang 114 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 58 trang 114 sách bài tập toán 9. Để nhìn thấy đỉnh A của một vách đá dựng đứng, người ta đã đứng tại điểm P cách chân vách đá một khoảng 45m và nhìn lên một góc 25° so với đường nằm ngang (góc nhìn lên này được gọi là góc “nâng”). Hãy tính độ cao của vách đá.

Xem lời giải

Bài 59 trang 114 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 59 trang 114 sách bài tập toán 9. Tìm x và y trong các hình sau:

Xem lời giải

Bài 60 trang 115 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 60 trang 115 sách bài tập toán 9. Hãy tính:..QT = 8cm; TR = 5cm....

Xem lời giải

Bài 61 trang 115 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 61 trang 115 sách bài tập toán 9. Cho BCD là tam giác đều cạnh 5cm và góc DBA bằng 40°.

Xem lời giải

Bài 62 trang 115 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 62 trang 115 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 25cm......

Xem lời giải

Bài 63 trang 115 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 63 trang 115 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC có BC = 12cm...

Xem lời giải

Bài 64 trang 115 SBT toán 9 Tập 1

Giải bài 64 trang 115 sách bài tập toán 9. Tính diện tích của hình bình hành có hai cạnh 12cm và 15cm, góc tạo bởi hai cạnh ấy bằng 100 độ.

Xem lời giải

Bài 65 trang 115 SBT toán 9 Tập 1

Giải bài 65 trang 115 sách bài tập toán 9. Tính diện tích hình thang cân, biết hai cạnh đáy là 12cm và 18cm, góc ở đáy bằng 75 độ.

Xem lời giải

Bài 66 trang 115 SBT toán 9 Tập 1

Giải bài 66 trang 115 sách bài tập toán 9. Một cột cờ cao 3,5m có bóng trên mặt đất dài 4,8m. Hỏi góc giữa tia sáng mặt trời và bóng cột cờ là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 67 trang 115 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 67 trang 115 sách bài tập toán 9. Từ đỉnh một tòa nhà cao 60m, người ta nhìn thấy một chiếc ô tô đang đỗ dưới một góc ...

Xem lời giải

Bài 68 trang 116 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 68 trang 116 sách bài tập toán 9. Một em học sinh đứng ở mặt đất cách tòa tháp ăng-ten 150m...

Xem lời giải

Bài 69 trang 116 SBT toán 9 tập 1

Giải Bài 69 trang 116 sách bài tập toán 9. Hai cột thẳng của hai trại A và B, của lớp 9A và lớp 9B, cách nhau 8m....

Xem lời giải

Bài 70 trang 116 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 70 trang 116 sách bài tập toán 9. Một người trinh sát đứng cách một tòa nhà một khoảng 10m. Góc “nâng” từ chỗ anh ta đứng đến nóc nhà là 40 độ...

Xem lời giải

Bài 71 trang 116 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 71 trang 116 sách bài tập toán 9. Một chiếc diều ABCD có AB = BC, AD = DC...

Xem lời giải

Xem thêm