Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bình chọn:
4.7 trên 121 phiếu
Bài 20 trang 53 SBT toán 9 tập 2 Bài 20 trang 53 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 20 trang 53 sách bài tập toán 9. Xác định các hệ số a, b, c; tính biệt thức ∆ rồi tìm nghiệm của các phương trình: a) 2.x^2 - 5x + 1 = 0

Xem chi tiết
Bài 21 trang 53 SBT toán 9 tập 2 Bài 21 trang 53 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 21 trang 53 sách bài tập toán 9. Xác định các hệ số a, b, c rồi giải phương trình...

Xem chi tiết
Bài 22 trang 53 SBT toán 9 tập 2 Bài 22 trang 53 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 22 trang 53 sách bài tập toán 9. Giải phương trình bằng đồ thị. Cho phương trình 2.x^2 + x - 3 = 0

Xem chi tiết
Bài 23 trang 53 SBT toán 9 tập 2 Bài 23 trang 53 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 23 trang 53 sách bài tập toán 9. Cho phương trình 1/ 2.x^2 - 2x + 1 = 0

Xem chi tiết
Bài 24 trang 54 SBT toán 9 tập 2 Bài 24 trang 54 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 24 trang 54 sách bài tập toán 9. Đối với mỗi phương trình sau, hãy tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm kép: a) m.x^2 - 2(m - 1)x + 2 = 0

Xem chi tiết
Bài 25 trang 54 SBT toán 9 tập 2 Bài 25 trang 54 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 25 trang 54 sách bài tập toán 9. Đối với mỗi phương trình sau, hãy tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm; tính nghiệm của phương trình theo m ...

Xem chi tiết
Bài 26 trang 54 SBT toán 9 tập 2 Bài 26 trang 54 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 26 trang 54 sách bài tập toán 9. Vì sao khi phương trình a.x^2 + bx + c = 0 có các hệ số a và c trái dấu thì nó có nghiệm?

Xem chi tiết
Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 phần bài tập bổ sung trang 54, 55 SBT toán 9 tập 2 Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 phần bài tập bổ sung trang 54, 55 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 phần bài tập bổ sung trang 54, 55 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình sau bằng cách (chuyển các số hạng tự do sang vế phải; bằng công thức nghiệm) và so sánh kết quả tìm được: a) 4.x^2 - 9 = 0

Xem chi tiết


Gửi bài