Ôn tập chương 1 - Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.7 trên 75 phiếu
Bài 80 trang 119 SBT Toán 9 Tập 1 Bài 80 trang 119 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 80 trang 119 sách bài tập toán 9. Hãy tính sin α và tan α, nếu...

Xem chi tiết
Bài 81 trang 119 SBT toán 9 tập 1 Bài 81 trang 119 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 81 trang 119 sách bài tập toán 9. Hãy đơn giản các biểu thức...

Xem chi tiết
Bài 82 trang 120 SBT toán 9 tập 1 Bài 82 trang 120 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 82 trang 120 sách bài tập toán 9. Trong một tam giác với các cạnh có độ dài 6,7,9, kẻ đường cao đến cạnh lớn nhất. Hãy tìm độ dài đường cao này và các đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh lớn nhất...

Xem chi tiết
Bài 83 trang 120 SBT toán 9 tập 1 Bài 83 trang 120 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 83 trang 120 sách bài tập toán 9. Hãy tìm độ dài cạnh đáy của một tam giác cân, nếu đường cao kẻ xuống đáy có độ dài là 5 và đường cao kẻ xuống cạnh bên có độ dài là 6...

Xem chi tiết
Bài 84 trang 120 SBT toán 9 tập 1 Bài 84 trang 120 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 84 trang 120 sách bài tập toán 9. Tam giác ABC vuông tại A, AB = a, AC = 3a. trên cạnh AC lấy các điểm D, E sao cho AD = DE = EC. a) Chứng minh: ...

Xem chi tiết
Bài 85 trang 120 SBT toán 9 tập 1 Bài 85 trang 120 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 85 trang 120 sách bài tập toán 9. (h.31) Tính góc α tạo bởi hai mái nhà, biết rằng mỗi mái nhà dài 2,34m và cao 0,8m...

Xem chi tiết
Bài 86 trang 120 SBT toán 9 tập 1 Bài 86 trang 120 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 86 trang 120 sách bài tập toán 9. Biết: AD vuông góc với DC, góc DAC bằng 74 độ; góc AXB bằng 123 độ; AD = 2,8cm; AX = 5,5cm; BX = 4,1cm. a) Tính AC. b) Gọi Y là điểm trên AX sao cho...

Xem chi tiết
Bài 87 trang 120 SBT toán 9 tập 1 Bài 87 trang 120 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 87 trang 120 sách bài tập toán 9. Tam giác ABC có góc A = 20 độ; góc B = 30 độ; AB = 60cm. Đường vuông góc kẻ từ C đến AB cắt AB tại P...

Xem chi tiết
Bài 89 trang 121 SBT toán 9 tập 1 Bài 89 trang 121 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 89 trang 121 sách bài tập toán 9. Cho hình thang với đáy nhỏ là 15cm, hai cạnh bên bằng nhau và bằng 25cm; góc tù bằng 120 độ. Tính chu vi và diện tích của hình thang đó...

Xem chi tiết
Bài 90 trang 121 SBT toán 9 tập 1 Bài 90 trang 121 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 90 trang 121 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm. a) Tính BC, góc B, góc C; b) Phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính BD, CD...

Xem chi tiết
Bài 91 trang 121 SBT toán 9 tập 1 Bài 91 trang 121 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 91 trang 121 sách bài tập toán 9. Cho hình thang ABCD có hai cạnh bên là AD và BC bằng nhau, đường chéo AC vuông góc với cạnh bên BC. Biết AD = 5a, AC = 12a...

Xem chi tiết
Bài 92 trang 121 SBT toán 9 tập 1 Bài 92 trang 121 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 92 trang 121 sách bài tập toán 9. Cho tam giác cân ABC, AB = AC = 10cm, BC = 16cm. Trên đường cao AH lấy điểm I sao cho AI = 1/3AH. Vẽ tia Cx song song với AH, Cx cắt tia BI tại D...

Xem chi tiết
Bài 93 trang 121 SBT toán 9 tập 1 Bài 93 trang 121 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 93 trang 121 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC. Biết : AB = 21cm, AC = 28cm, BC = 35cm. a) Chứng minh tam giác ABC vuông. b) Tính sinB, sinC...

Xem chi tiết
Bài 94 trang 122 SBT toán 9 tập 1 Bài 94 trang 122 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 94 trang 122 sách bài tập toán 9. Cho hình thang ABCD. Biết hai đáy AB = a và CD = 2a, cạnh bên AD = a, widehat A = 90 độ. a) Chứng minh tan C = 1...

Xem chi tiết
Bài 95 trang 122 SBT toán 9 tập 1 Bài 95 trang 122 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 95 trang 122 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC có góc B bằng 120 độ, BC = 12cm, AB = 6cm. đường phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. a) Tính độ dài đường phân giác BD...

Xem chi tiết
Bài 96 trang 112 SBT toán 9 tập 1 Bài 96 trang 112 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 96 trang 112 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn BH, CH có độ dài lần lượt là 4cm, 9cm. Gọi D và E lần lượt là ...

Xem chi tiết
Bài 97 trang 122 SBT toán 9 tập 1 Bài 97 trang 122 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 97 trang 122 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông ở A, góc C = 30 độ, BC = 10cm. a) Tính AB, AC. b) Từ A kẻ AM, AN lần lượt vuông góc với các đường phân giác trong và ngoài của góc B...

Xem chi tiết
Bài 98 trang 122 SBT toán 9 tập 1 Bài 98 trang 122 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 98 trang 122 sách bài tập toán 9. Cho tam giác AB = 6cm, AC = 4,5cm, BC = 7,5cm. a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. Tính các góc B, C và đường cao AH của tam giác...

Xem chi tiết
Bài 99 trang 122 SBT toán 9 tập 1 Bài 99 trang 122 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 99 trang 122 sách bài tập toán 9. Gọi AM, BN, CL là ba đường cao của tam giác ABC. Chứng minh: a) ∆ANL đồng dạng ∆ABC; b) AN.BL.CM = AB.BC.CA.cosA.cosB.cosC...

Xem chi tiết
Bài I.1 phần bài tập bổ sung trang 123 SBT toán 9 tập 1 Bài I.1 phần bài tập bổ sung trang 123 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 123 sách bài tập toán 9. Tam giác ABC có góc A bằng 105 độ, góc B bằng 45 độ, BC = 4cm. Tính độ dài các cạnh AB, AC...

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài