Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn

Bình chọn:
4.8 trên 25 phiếu
Bài 15 trang 158 SBT toán 9 tập 1 Bài 15 trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 158 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC, các đường cao BH và CK. Chứng minh rằng: a) Bốn điểm B, C, H, K cùng thuộc một đường tròn;...

Xem chi tiết

Bài 16 trang 159 SBT toán 9 tập 1 Bài 16 trang 159 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 159 sách bài tập toán 9. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn...

Xem chi tiết

Bài 17 trang 159 SBT toán 9 tập 1 Bài 17 trang 159 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 159 sách bài tập toán 9. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB và dây EF không cắt đường kính. Gọi I và K lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến EF. Chứng minh rằng IE = KF.

Xem chi tiết

Bài 18 trang 159 SBT toán 9 tập 1 Bài 18 trang 159 SBT toán 9 tập 1

Giải 18 trang 159 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O) có bán kính OA = 3cm. Dây BC của đường tròn vuông góc với OA tại trung điểm của OA. Tính độ dài BC...

Xem chi tiết

Bài 21* trang 159 SBT toán 9 tập 1 Bài 21* trang 159 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 21* trang 159 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Dây CD cắt đường kính AB tại I. Gọi H và K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến CD. Chứng minh rằng CH = DK.

Xem chi tiết

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 160 SBT toán 9 tập 1 Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 160 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 160 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O; 2cm). Vẽ hai dây AB và CD vuông góc với nhau. Tính diện tích lớn nhất của tứ giác ABCD.

Xem chi tiếtHỏi bài