Bài 1. Căn bậc hai

Bình chọn:
4 trên 40 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT toán 9 tập 1 Bài 1 trang 5 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 9. Tính căn bậc hai số học của 0,01;0,04;...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 5 SBT toán 9 tập 1 Bài 2 trang 5 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 9. Dùng máy tính bỏ túi tìm x thỏa mãn đẳng thức...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 5 SBT toán 9 tập 1 Bài 3 trang 5 SBT toán 9 tập 1

Bài 3 trang 5 sách bài tập toán 9. Số nào có căn bậc hai là:..1,5; -0,1;.....

Xem chi tiết
Bài 4 trang 5 SBT toán 9 tập 1 Bài 4 trang 5 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 5 sách bài tập toán 9. Tìm x không âm, biết...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 6 SBT toán 9 tập 1 Bài 5 trang 6 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi) 2 và...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 6 SBT toán 9 tập 1 Bài 6 trang 6 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 9. Tìm những khẳng định đúng trong các khẳng định sau:Căn bậc hai của 0,36...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 6 SBT toán 9 tập 1 Bài 7 trang 6 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 9. Trong các số sau .... số nào là căn bậc 2 số học của 25?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 6 SBT toán 9 tập 1 Bài 8 trang 6 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 9. Chứng minh ...1 + 2 + 3....

Xem chi tiết
Bài 9 trang 6 SBT toán 9 Tập 1 Bài 9 trang 6 SBT toán 9 Tập 1

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập toán 9. Cho hai số a, b không âm. Chứng minh: Nếu a < b.....

Xem chi tiết
Bài 10 trang 6 SBT toán 9 tập 1 Bài 10 trang 6 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 6 sách bài tập toán 9. Cho số m dương. Chứng minh: Nếu m > 1....

Xem chi tiết
Bài 11 trang 6 SBT toán 9 tập 1 Bài 11 trang 6 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 6 sách bài tập toán 9. Cho số m dương. Chứng minh: nếu m > 1....

Xem chi tiết
Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 9 tập 1 Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 9. Giá trị của...là...

Xem chi tiết


Gửi bài