Bài 4 trang 5 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 4 trang 5 sách bài tập toán 9. Tìm x không âm, biết...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm x không âm, biết :

LG a

\(\sqrt x  = 3;\)

Phương pháp giải:

Áp dụng:  

\(\sqrt x  = a\) (\(a \ge 0\)) \( \Leftrightarrow x = {a^2}.\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt x  = 3 \Rightarrow x = {3^2} \Rightarrow x = 9\).

LG b

\(\sqrt x  = \sqrt 5 ;\)

Phương pháp giải:

Áp dụng:  

\(\sqrt x  = a\) (\(a \ge 0\)) \( \Leftrightarrow x = {a^2}.\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt x  = \sqrt 5  \Rightarrow x = {(\sqrt 5 )^2} \Rightarrow x = 5\)

LG c

\(\sqrt x  = 0;\)

Phương pháp giải:

Áp dụng:  

\(\sqrt x  = a\) (\(a \ge 0\)) \( \Leftrightarrow x = {a^2}.\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt x  = 0 \Rightarrow x = {0^2} \Rightarrow x = 0\).

LG d

\(\sqrt x  =  - 2.\)

Phương pháp giải:

Áp dụng:  

\(\sqrt x  = a\) (\(a \ge 0\)) \( \Leftrightarrow x = {a^2}.\)

Lời giải chi tiết:

Căn bậc 2 số học là số không âm nên không tồn tại giá trị nào của x thỏa mãn \(\sqrt x  =  - 2.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí