Bài 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Bình chọn:
4.4 trên 26 phiếu
Bài 27 trang 169 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 27 trang 169 sách bài tập toán 9. a) Trong hình 102, cho A là giao điểm của đường tròn (0; 6) với tia 90° và kí hiệu là A(6; 90°)...

Xem lời giải

Bài 28 trang 170 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 28 trang 170 sách bài tập toán 9. Trong nửa hình cầu có OR = x (cm), góc TOS = 45^o. Độ dài đoạn ST nhận giá trị nào trong các giá trị sau ...

Xem lời giải

Bài 29 trang 170 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 29 trang 170 sách bài tập toán 9. Trong các hình sau đây, hình nào có diện tích lớn nhất? a) Hình tròn có bán kính 2cm ...

Xem lời giải

Bài 30 trang 170 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 30 trang 170 sách bài tập toán 9. Cho hình quay một vòng xung quanh đường cao AH của tam giác đó, (xem hình 104), ta được một hình nón ngoại tiếp một hình nón ngoại tiếp hình cầu.

Xem lời giải

Bài 31 trang 171 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 31 trang 171 sách bài tập toán 9. Hai hình cầu A và B có các bán kính tương ứng là x và 2x (cm). Tỉ số các thể tích của 2 hình cầu này là ...

Xem lời giải

Bài 32 trang 171 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 32 trang 171 sách bài tập toán 9. Hình 105 minh họa: hình gồm một nửa hình cầu và một hình nón. Thể tích của hình nhận giá trị nào trong các giá trị sau ...

Xem lời giải

Bài 33 trang 171 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 33 trang 171 sách bài tập toán 9. Một quả bóng hình cầu bên trong một hình lập phương như hình 106...

Xem lời giải

Bài 34 trang 171 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 34 trang 171 sách bài tập toán 9. Sử dụng các thông tin và hình 107 để trả lời các câu hỏi sau: Mooth đồ chơi “lắc lư” của trẻ em gồm một hình nón gắn với nửa hình cầu (h.107)

Xem lời giải

Bài 35 trang 172 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 35 trang 172 sách bài tập toán 9. Một hình cầu đặt vừa khít vào bên trong một hình tựa như hình 108 (chiều cao của hình trụ bằng độ dài đường kính của hình cầu) thì thể tích của nó bằng 2/3 thể tích hình trụ.

Xem lời giải

Bài 36 trang 172 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 36 trang 172 sách bài tập toán 9. Với hai quả dưa hấu (xem như là 2 hình cầu) một to và một nhỏ, tỉ số các đường kính của chúng là 5: 4, nhưng giá của quả to gấp rưỡi giá của quả nhỏ. Bạn chọn mua quả nào lợi hơn?

Xem lời giải

Bài 37 trang 173 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 37 trang 173 sách bài tập toán 9. Đổ đầy nước vào một dụng cụ để đong có dạng hình nón, sau đó đổ hết lượng nước đó vào một hình trụ có bán kính đáy của hình nón và chiều cao bằng chiều cao của hình nón.

Xem lời giải

Bài 38 trang 173 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 38 trang 173 sách bài tập toán 9. Một khối gỗ dạng một hình trụ đứng, bán kính đường tròn đáy là r (cm), chiều cao 2r (cm), người ta khoét rỗng hai nửa hình cầu như hình 109.

Xem lời giải

Bài 39 trang 173 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 39 trang 173 sách bài tập toán 9. Với một cái thước dây, liệu có thể xác định được thể tích của một vật thể có dạng hình cầu hay không?

Xem lời giải

Bài 40 trang 173 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 40 trang 173 sách bài tập toán 9. Chiều cao của một hình trụ gấp ba lần bán kính đáy của nó. Tỉ số của thể tích hình trụ này và thể tích của hình cầu có bán kính bằng bán kính đáy của hình trụ ...

Xem lời giải

Bài 41 trang 173 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 41 trang 173 sách bài tập toán 9. Một hình cầu đường kính d (cm) được đặt vào trong một hình trụ có chiều cao là 1,5d (cm) như hình 110. Xét các phân số sau đây ...

Xem lời giải