Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bình chọn:
4.3 trên 120 phiếu
Bài 56 trang 14 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 56 trang 14 sách bài tập toán 9. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn...7x..

Xem lời giải

Bài 57 trang 14 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 57 trang 14 sách bài tập toán 9. Đưa thừa số vào trong dấu căn....x > 0..

Xem lời giải

Bài 58 trang 14 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 58 trang 14 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức:...

Xem lời giải

Bài 59 trang 14 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 59 trang 14 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức...

Xem lời giải

Bài 60 trang 15 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 60 trang 15 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức...

Xem lời giải

Bài 61 trang 15 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 61 trang 15 sách bài tập toán 9. Khai triển và rút gọn các biểu thức (với x và y không âm)...

Xem lời giải

Bài 62 trang 15 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 62 trang 15 sách bài tập toán 9. Khai triển và rút gọn các biểu thức (với x, y không âm)...

Xem lời giải

Bài 63 trang 15 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 63 trang 15 sách bài tập toán 9. Chứng minh...

Xem lời giải

Bài 64 trang 15 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 64 trang 15 sách bài tập toán 9. Chứng minh...x...2x - 4...

Xem lời giải

Bài 65 trang 15 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 65 trang 15 sách bài tập toán 9. Tìm x, biết: căn 25=35...

Xem lời giải

Bài 66 trang 15 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 66 trang 15 sách bài tập toán 9. Tìm x, biết...x - 3...x + 2...

Xem lời giải

Bài 67 trang 15 SBT toán 9 tập 1

Giải 67 trang 15 sách bài tập toán 9. Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm, chứng minh: a) Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất....

Xem lời giải

Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 16 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 16 sách bài tập toán 9.Rút gọn biểu thức...

Xem lời giải