Bài 61 trang 15 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 61 trang 15 sách bài tập toán 9. Khai triển và rút gọn các biểu thức (với x và y không âm)...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khai triển và rút gọn các biểu thức ( với \(x\) và \(y\) không âm):

LG câu a

\(\left( {1 - \sqrt x } \right)\left( {1 + \sqrt x  + x} \right)\); 

Phương pháp giải:

Áp dụng:

Với \(A \ge 0\) thì \(\sqrt {{A^2}}  = A\)

Áp dụng hằng đẳng thức:

\(\begin{array}{l}
{a^3} - {b^3} = (a - b).({a^2} + ab + {b^2})\\
{a^3} + {b^3} = (a + b).({a^2} - ab + {b^2})
\end{array}\)

Lời giải chi tiết:

\(\left( {1 - \sqrt x } \right)\left( {1 + \sqrt x + x} \right) \)
\( = \left( {1 - \sqrt x } \right)\left[ {1 + 1\sqrt x + {{\left( {\sqrt x } \right)}^2}} \right]  \)

\( = 1 - {\left( {\sqrt x } \right)^3} = 1 - x\sqrt x \) (với \(x \ge 0\)) 

LG câu b

\(\left( {\sqrt x  + 2} \right)\left( {x - 2\sqrt x  + 4} \right)\);

Phương pháp giải:

Áp dụng:

Với \(A \ge 0\) thì \(\sqrt {{A^2}}  = A\)

Áp dụng hằng đẳng thức:

\(\begin{array}{l}
{a^3} - {b^3} = (a - b).({a^2} + ab + {b^2})\\
{a^3} + {b^3} = (a + b).({a^2} - ab + {b^2})
\end{array}\)

Lời giải chi tiết:

\(\left( {\sqrt x + 2} \right)\left( {x - 2\sqrt x + 4} \right) \) 
\( = \left( {\sqrt x + 2} \right)\left[ {{{\left( {\sqrt x } \right)}^2} - \sqrt x .2 + {2^2}} \right] \)

\( = {\left( {\sqrt x } \right)^3} + {2^3} = x\sqrt x  + 8\) (với \(x \ge 0\))

LG câu c

\(\left( {\sqrt x  - \sqrt y } \right)\left( {x + y + \sqrt {xy} } \right)\);

Phương pháp giải:

Áp dụng:

Với \(A \ge 0\) thì \(\sqrt {{A^2}}  = A\)

Áp dụng hằng đẳng thức:

\(\begin{array}{l}
{a^3} - {b^3} = (a - b).({a^2} + ab + {b^2})\\
{a^3} + {b^3} = (a + b).({a^2} - ab + {b^2})
\end{array}\)

Lời giải chi tiết:

\(\left( {\sqrt x  - \sqrt y } \right)\left( {x + y + \sqrt {xy} } \right)\)

\( = \left( {\sqrt x  - \sqrt y } \right)\left[ {{{\left( {\sqrt x } \right)}^2} + \sqrt x .\sqrt y  + {{\left( {\sqrt y } \right)}^2}} \right]\)

\( = {\left( {\sqrt x } \right)^3} - {\left( {\sqrt y } \right)^3} = x\sqrt x  - y\sqrt y \) (với \(x \ge 0\), \(y \ge 0\))

LG câu d

\(\left( {x  + \sqrt y } \right)\left( {{x^2} + y - x\sqrt y } \right)\).

Phương pháp giải:

Áp dụng:

Với \(A \ge 0\) thì \(\sqrt {{A^2}}  = A\)

Áp dụng hằng đẳng thức:

\(\begin{array}{l}
{a^3} - {b^3} = (a - b).({a^2} + ab + {b^2})\\
{a^3} + {b^3} = (a + b).({a^2} - ab + {b^2})
\end{array}\)

Lời giải chi tiết:

\(\left( { x + \sqrt y } \right)\left( {{x^2} + y - x\sqrt y } \right) \)
\( = \left( {x + \sqrt y } \right)\left[ {{x^2} - x\sqrt y + {{\left( {\sqrt y } \right)}^2}} \right] \)

\( = {x^3} + {\left( {\sqrt y } \right)^3} = {x^3} + y\sqrt y \) (với \(y \ge 0\))

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài