Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn

Bình chọn:
4.8 trên 81 phiếu
Bài 28 trang 104 SBT toán 9 tập 2 Bài 28 trang 104 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 28 trang 104 sách bài tập toán 9. Các điểm A1,A2,....,A19,A20 được sắp xếp theo thứ tự đó trên đường tròn (O) và chia đường tròn thành 20 cung bằng nhau...

Xem chi tiết
Bài 29 trang 105 SBT toán 9 tập 2 Bài 29 trang 105 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 29 trang 105 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông góc ở A. Đường tròn đường kính AB cắt BC ở D. Tiếp tuyến ở D cắt AC ở P. Chứng minh PD = PC.

Xem chi tiết
Bài 30 trang 105 SBT toán 9 tập 2 Bài 30 trang 105 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 30 trang 105 sách bài tập toán 9. Hai dây cung AB và CD kéo dài cắt nhau tại điểm E ở ngoài đường tròn (O)...

Xem chi tiết
Bài 31 trang 105 SBT toán 9 tập 2 Bài 31 trang 105 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 31 trang 105 sách bài tập toán 9. A, B, C là ba điểm thuộc đường tròn (O) sao cho tiếp tuyến tại A cắt tia BC tại D...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 105 SBT toán 9 tập 2 Bài 32 trang 105 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 32 trang 105 sách bài tập toán 9. Trên đường tròn (O; R) vẽ ba dây liên tiếp bằng nhau AB, BC, CD, mỗi dây có độ dài nhỏ hơn R. Các đường thẳng AB và CD cắt nhau tại I, các tiếp tuyến của đường tròn tại B, D cắt nhau tại K...

Xem chi tiết
Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 105 SBT toán 9 tập 2 Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 105 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 105 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O bán kính R và dây AB bất kỳ. Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. E và F là hai điểm bất kỳ trên dây AB...

Xem chi tiết
Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 105 SBT toán 9 tập 2 Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 105 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 105 sách bài tập toán 9.Cho đường tròn tâm O bán kính R. Lấy 3 điểm A, B, C trên đường tròn đó sao cho AB = BC = CA...

Xem chi tiết


Gửi bài