Bài 6. Cung chứa góc

Bình chọn:
4.8 trên 56 phiếu
Bài 33 trang 105 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 33 trang 105 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC có cạnh BC cố định và ...

Xem lời giải

Bài 34 trang 105 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 34 trang 105 sách bài tập toán 9. Dựng cung chứa góc 42 độ trên đoạn thẳng AB = 3 cm.

Xem lời giải

Bài 35 trang 106 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 35 trang 106 sách bài tập toán 9. Dựng tam giác ABC, biết BC = 3 cm,...

Xem lời giải

Bài 36 trang 106 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 36 trang 106 sách bài tập toán 9. Cho nửa đường tròn đường kính AB cố định. C là điểm trên nửa đường tròn, trên dây AC kéo dài lấy điểm D sao cho CD = CB...

Xem lời giải

Bài 37 trang 106 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 37 trang 106 sách bài tập toán 9. Cho nửa đường tròn đường kính AB và C là một điểm trên nửa đường tròn. Trên bán kính OC lấy điểm D sao cho OD bằng khoảng cách CH từ C đến AB. Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho.

Xem lời giải

Bài 38 trang 106 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 38 trang 106 sách bài tập toán 9. Dựng hình vuông ABCD, biết đỉnh A, điểm M thuộc cạnh BC và điểm N thuộc cạnh CD.

Xem lời giải

Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 106 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 106 sách bài tập toán 9. Dựng một cung chứa góc 600 trên đoạn thẳng AB cho trước.

Xem lời giải

Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 106 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 106 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm A (khác O) ở trong đường tròn đó.

Xem lời giải

Bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 106 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 106 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Xác định vị trí của điểm M trong tam giác sao cho MA + MB + MC nhỏ nhất.

Xem lời giải