Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bình chọn:
4.7 trên 59 phiếu
Bài 27 trang 55 SBT toán 9 tập 2 Bài 27 trang 55 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 27 trang 55 sách bài tập toán 9. Xác định a, b’, c trong mỗi phương trình, rồi giải phương trình bằng công thức nghiệm thu gọn: a) 5.x^2 - 6x - 1 = 0

Xem chi tiết
Bài 28 trang 55 SBT toán 9 tập 2 Bài 28 trang 55 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 28 trang 55 sách bài tập toán 9. Với những giá trị nào của x thì giá trị của hai biểu thức bằng nhau ...

Xem chi tiết
Bài 29 trang 55 SBT toán 9 tập 2 Bài 29 trang 55 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 29 trang 55 sách bài tập toán 9. Một vận động viên bơi lội nhảy cầu (xem hình 5). Khi nhảy, độ cao h từ người đó tới mặt nước (tính bằng mét) phụ thuộc vào khoảng cách x từ điểm rơi đến chân cầu (tính bằng mét)

Xem chi tiết
Bài 30 trang 56 SBT toán 9 tập 2 Bài 30 trang 56 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 30 trang 56 sách bài tập toán 9. Tính gần đúng nghiệm của phương trình (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai): a) 16.x^2 - 8x + 1 = 0

Xem chi tiết
Bài 31 trang 56 SBT toán 9 tập 2 Bài 31 trang 56 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 31 trang 56 sách bài tập toán 9. Với giá trị nào của x thì giá trị của hai hàm số bằng nhau. a) y = 1/3.x^2 và y = 2x - 3

Xem chi tiết
Bài 32 trang 56 SBT toán 9 tập 2 Bài 32 trang 56 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 32 trang 56 sách bài tập toán 9. Với giá trị nào của m thì: a) Phương trình 2.x^2 - m^2.x + 18m = 0 có một nghiệm x = -3.

Xem chi tiết
Bài 33 trang 56 SBT toán 9 tập 2 Bài 33 trang 56 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 33 trang 56 sách bài tập toán 9. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Xem chi tiết
Bài 34 trang 56 SBT toán 9 tập 2 Bài 34 trang 56 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 34 trang 56 sách bài tập toán 9. Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép: a) 5.x^2 + 2mx - 2m + 15 = 0

Xem chi tiết
Bài 5.1, 5.2, 5.3 phần bài tập bổ sung trang 56 SBT toán 9 tập 2 Bài 5.1, 5.2, 5.3 phần bài tập bổ sung trang 56 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 5.1, 5.2, 5.3 phần bài tập bổ sung trang 56 sách bài tập toán 9. Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai a.x^2 + bx + c = 0

Xem chi tiết


Gửi bài