Bài 88 trang 20 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 88 trang 20 sách bài tập toán 9. Tính (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi): a) căn bậc ba (-343)...

Đề bài

Tính (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi): 

\(\root 3 \of { - 343} \); \(\root 3 \of {0,027} \); \(\root 3 \of {1,331} \); \(\root 3 \of { - 0,512} \) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Định nghĩa: Căn bậc ba của một số \(a\) là số \(x\) sao cho \({x^3} = a\) ( mỗi \(a\) đều có duy nhất một căn bậc ba)

Áp dụng:

\({\left( {\sqrt[3]{a}} \right)^3} = a\); \(\sqrt[3]{{{a^3}}} = a\) 

Lời giải chi tiết

\(\root 3 \of { - 343}  = \root 3 \of {{{\left( { - 7} \right)}^3}}  =  - 7\) 

\(\root 3 \of {0,027}  = \root 3 \of {{{\left( {0,3} \right)}^3}}  = 0,3\)

\(\root 3 \of {1,331}  = \root 3 \of {{{\left( {1,1} \right)}^3}}  = 1,1\)

\(\root 3 \of { - 0,512}  = \root 3 \of {{{\left( { - 0,8} \right)}^3}}  =  - 0,8\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí