Bài 15 trang 51 SBT toán 9 tập 2


Giải bài 15 trang 51 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình

LG a

\(7{x^2} - 5x = 0\)

Phương pháp giải:

Đặt nhân tử chung để đưa về phương trình tích.

Lời giải chi tiết:

\(7{x^2} - 5x = 0 \)\(\Leftrightarrow x\left( {7x - 5} \right) = 0\)

\( \Leftrightarrow x = 0\) hoặc \(7x - 5 = 0\)

\(\Leftrightarrow x = 0\) hoặc \(x = \displaystyle {5 \over 7}\)

Vậy phương trình có hai nghiệm: \({x_1} = 0;{x_2} = \displaystyle {5 \over 7}\)

LG b

\( - \sqrt 2 {x^2} + 6x = 0\)

Phương pháp giải:

Đặt nhân tử chung để đưa về phương trình tích.

Lời giải chi tiết:

\( - \sqrt 2 {x^2} + 6x = 0 \)\(\Leftrightarrow x\left( {6 - \sqrt 2 x} \right) = 0\)

\(⇔ x = 0\) hoặc \(6 - \sqrt 2 x = 0\)

\(⇔ x = 0\) hoặc \(x = 3\sqrt 2 \)

Vậy phương trình có hai nghiệm: \({x_1} = 0;\;{x_2} = 3\sqrt 2 \)

LG c

\(3,4{x^2} + 8,2x = 0\)

Phương pháp giải:

Đặt nhân tử chung để đưa về phương trình tích.

Lời giải chi tiết:

\(3,4{x^2} + 8,2x = 0 \)\(\Leftrightarrow 34x^2 + 82x = 0\)

\(\Leftrightarrow 2x\left( {17x + 41} \right) = 0\)

\(⇔2 x = 0\) hoặc \(17x + 41 = 0\)

\(⇔ x = 0\) hoặc \(x = \displaystyle  - {{41} \over {17}}\)

Vậy phương trình có hai nghiệm: \({x_1} = 0;{x_2} =  - \displaystyle {{41} \over {17}}\)

LG d

\( \displaystyle - {2 \over 5}{x^2} - {7 \over 3}x = 0\)

Phương pháp giải:

Đặt nhân tử chung để đưa về phương trình tích.

Lời giải chi tiết:

\( \displaystyle - {2 \over 5}{x^2} - {7 \over 3}x = 0 \Leftrightarrow 6{x^2} + 35x = 0\)

\( \Leftrightarrow x\left( {6x + 35} \right) = 0\)

\(⇔ x = 0\) hoặc \(6x + 35 = 0\)

\(⇔ x = 0\) hoặc \(x = \displaystyle  - {{35} \over 6}\)

Vậy phương trình có hai nghiệm: \({x_1} = 0;{x_2} =  - \displaystyle {{35} \over 6}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài