Bài 4 trang 193 SBT toán 9 tập 2


Đề bài

Tính \(\left(\dfrac{1}{2}.\sqrt{\dfrac{1}{2}}-\dfrac{3}{2}\sqrt{4,5}+\dfrac{2}{5}\sqrt{50}\right)\)\(:\dfrac{4}{15}\sqrt{\dfrac{1}{8}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với hai số \(a\) và \(b\) không âm, ta có: \(\sqrt{a.b}=\sqrt{a}.\sqrt{b}\)

Sử dụng: \(\sqrt {\dfrac{a}{b}}  = \dfrac{{\sqrt {ab} }}{b}\,\,\,\left( {a \ge 0;b > 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

Ta có

\(\left(\dfrac{1}{2}.\sqrt{\dfrac{1}{2}}-\dfrac{3}{2}\sqrt{4,5}+\dfrac{2}{5}\sqrt{50}\right)\)\(:\dfrac{4}{15}\sqrt{\dfrac{1}{8}}\)

\(= \left( {\dfrac{1}{2}.\dfrac{{\sqrt 2 }}{2} - \dfrac{3}{2}.\sqrt {\dfrac{9}{2}} + \dfrac{2}{5}.\sqrt {25.2} } \right)\)\(:\dfrac{4}{{15}}\sqrt {\dfrac{1}{8}} \)
\(= \left( {\dfrac{{\sqrt 2 }}{4} - \dfrac{3}{2}.\dfrac{{3\sqrt 2 }}{2} + \dfrac{2}{5}.5\sqrt 2 } \right)\)\(:\left( {\dfrac{4}{{15}}.\dfrac{{\sqrt 2 }}{4}} \right)\)
\(= \left( {\dfrac{{\sqrt 2 - 9\sqrt 2 + 8\sqrt 2 }}{4}} \right):\dfrac{{\sqrt 2 }}{{15}}\)
\(= 0:\dfrac{{\sqrt 2 }}{{15}} = 0\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.