Bài 10 trang 194 SBT toán 9 tập 2


Giải bài 10 trang 194 sách bài tập toán 9. Nghiệm của hệ phương trình...

Đề bài

Nghiệm của hệ phương trình \(\left\{ \begin{gathered} 2x - y = 3 \hfill \\ - 5x + 6y = 1 \hfill \\ \end{gathered}  \right.\) là cặp số :

\( \left( A \right)\,\left( {1\,\,;\,\, - 1} \right) \) 

\(  \left( B \right)\,\left( {\sqrt 2 \,\,;\,2\sqrt 2  - 3\,} \right) \)

\(  \left( C \right)\,\left( {1\,\,;\,\,1} \right)\,\)

\(  \left( D \right)\,\left( {\dfrac{{19}}{7}\,\,;\,\,\dfrac{{17}}{7}} \right)\)

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng phương pháp cộng đại số: 

+) Bước \(1:\) Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới.

+) Bước \(2:\) Dùng phương trình mới ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ (và giữ nguyên phương trình kia).

Lời giải chi tiết

Giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{gathered} 2x - y = 3 \hfill \\ - 5x + 6y = 1 \hfill \\\end{gathered}  \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} 12x -6 y = 18 \hfill \\ - 5x + 6y = 1 \hfill \\\end{gathered}  \right.\)\(\Leftrightarrow\left\{ \begin{gathered} 2x - y = 3 \hfill \\ 7x  = 19 \hfill \\\end{gathered}  \right.\)\(\Leftrightarrow\left\{ \begin{gathered} y =2x- 3 \hfill \\ x  = \dfrac{19}{7} \hfill \\\end{gathered}  \right.\)\(\Leftrightarrow\left\{ \begin{gathered} y =2.\dfrac{19}{7}- 3 \hfill \\x  = \dfrac{19}{7}\\\end{gathered}  \right.\)\(\Leftrightarrow\left\{ \begin{gathered} x =\dfrac{19}{7} \hfill \\y  = \dfrac{17}{7}\\\end{gathered}  \right.\)

Suy ra hệ phương trình \(\left\{ \begin{gathered} 2x - y = 3 \hfill \\ - 5x + 6y = 1 \hfill \\\end{gathered}  \right.\) có nghiệm là \(\Leftrightarrow\left\{ \begin{gathered} x =\dfrac{19}{7} \hfill \\y  = \dfrac{17}{7}\\\end{gathered}  \right.\)

Vậy chọn \(\,\,\left( D \right)\,\left( {\dfrac{{19}}{7}\,\,;\,\,\dfrac{{17}}{7}} \right)\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài