Bài 58 trang 110 SBT toán 9 tập 2


Giải bài 58 trang 110 sách bài tập toán 9. Vẽ hình quả trứng (h. 9) với AB = 3cm. Nêu cách vẽ. Tính chu vi của hình quả trứng đó.

Đề bài

Vẽ hình quả trứng \((h. 9)\) với \(AB = 3cm.\) Nêu cách vẽ. Tính chu vi của hình quả trứng đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức: Độ dài \(C\) của một đường tròn bán kính \(R\) được tính theo công thức: \(C=2\pi R\)

Lời giải chi tiết

Cách vẽ:

- Vẽ đoạn thẳng \(AB = 3\) cm 

- Vẽ đường tròn tâm \(A\) bán kính \(3 cm\)

- Vẽ đường tròn tâm \(B\) bán kính \(3 cm\)

Đường tròn \((A)\) và đường tròn \((B)\) cắt nhau tại \(C\) và \(D.\)

- Vẽ cung tròn tâm \(C\) bán kính \(6 cm\) cắt đường tròn \((A)\) và \((B)\) tại \(F\) và \(H\)

- Vẽ cũng tròn tâm \(D\) bán kính \(6 cm\) cắt đường tròn \((A)\) và \((B)\) tại \(E\) và \(G.\)

Tính chu vi:

Theo cách vẽ, ta có \(∆ABD\) đều, \(∆ACD\) đều.

\( \Rightarrow \widehat {CAD} = \widehat {CBD} = {120^0}\)

\(\overparen{FmE}\) = \(\overparen{HG}\); \(\overparen{FnH}\) = \(\overparen{EG}\)

Cung \(\overparen{FmE}\) bằng \(\displaystyle{1 \over 3}\) đường tròn đường kính \(3 cm\) nên có độ dài là:

\({l_1} = \displaystyle {1 \over 3}.2\pi .3 = 2\pi \) \((cm)\)

Cung \(\overparen{FnH}\) bằng \(\displaystyle{1 \over 6}\) đường tròn bán kính \(6 cm\) nên có độ dài là: 

\({l_2} = \displaystyle{1 \over 6}.2\pi .6 = 2\pi \) \((cm)\)

Chu vi quả trứng bằng:

\(2{l_1} + 2{l_2} = 2.2\pi  + 2.2\pi  = 8\pi \)\( (cm)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 59 trang 110 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 59 trang 110 sách bài tập toán 9. Tính độ dài cung 36 độ 45 phút của một đường tròn có bán kính là R

 • Bài 60 trang 110 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 60 trang 110 sách bài tập toán 9. Cho tam giác cân ABC có ...

 • Bài 61 trang 110 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 61 trang 110 sách bài tập toán 9. Trong dân gian Việt Nam có lưu truyền quy tắc sau đây để tìm đường kính sau đây để tìm đường kính khi biết độ dài đường tròn: “Quân bát, phát tam, tồn ngũ, quân nhị”,...

 • Bài 62 trang 110 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 62 trang 110 sách bài tập toán 9. Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn. Giả thiết quỹ đạo này tròn và có bán kính khoảng 150 triệu kilomet...

 • Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 111 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 111 sách bài tập toán 9. Tính chu vi của hình bên biết OA = OB = R > 0 ...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí