Bài 24 trang 9 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 24 trang 9 sách bài tập toán 9. Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính: a) căn (45.80), b) căn (75.48)...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

LG câu a

\(\sqrt {45.80} \);

Phương pháp giải:

Sử dụng các quy tắc khai phương một tích và quy tắc nhân các căn bậc hai.

Nếu \(A \ge 0,B \ge 0\) thì \(\sqrt {A.B}  = \sqrt A .\sqrt B \) 

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \sqrt {45.80} = \sqrt {9.5.5.16} \cr 
& = \sqrt 9 .\sqrt {{5^2}} .\sqrt {16} = 3.4.5 = 60 \cr} \)

LG câu b

\(\sqrt {75.48} \);

Phương pháp giải:

Sử dụng các quy tắc khai phương một tích và quy tắc nhân các căn bậc hai.

Nếu \(A \ge 0,B \ge 0\) thì \(\sqrt {A.B}  = \sqrt A .\sqrt B \) 

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \sqrt {75.48} = \sqrt {25.3.3.16} \cr 
& = \sqrt {25} .\sqrt {{3^2}} .\sqrt {16} = 5.3.4 = 60 \cr} \)

LG câu c

\(\sqrt {90.6,4} \);

Phương pháp giải:

Sử dụng các quy tắc khai phương một tích và quy tắc nhân các căn bậc hai.

Nếu \(A \ge 0,B \ge 0\) thì \(\sqrt {A.B}  = \sqrt A .\sqrt B \) 

Lời giải chi tiết:

\( \sqrt {90.6,4}= \sqrt {9.10.6,4} = \sqrt {9.64} \)

\(= \sqrt 9 .\sqrt {64} = 3.8 = 24\) 

LG câu d

\(\sqrt {2,5.14,4} \).

Phương pháp giải:

Sử dụng các quy tắc khai phương một tích và quy tắc nhân các căn bậc hai.

Nếu \(A \ge 0,B \ge 0\) thì \(\sqrt {A.B}  = \sqrt A .\sqrt B \) 

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \sqrt {2,5.14,4} = \sqrt {25.1,44} \cr 
& = \sqrt {25} .\sqrt {1,44} = 5.1,2 = 6 \cr} \).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí