Bài 7 trang 48 SBT toán 9 tập 2


Giải bài 7 trang 48 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số \(y = 0,1{x^2}\)

LG a

Vẽ đồ thị của hàm số.

Phương pháp giải:

Lấy một số điểm thuộc đồ thị hàm số bằng cách thay một số giá trị của \(x\) để tìm giá trị của \(y\), rồi từ đó vẽ đồ thị.

Lời giải chi tiết:

Vẽ đồ thị hàm số \(y = 0,1{x^2}\)

\(x\)

\(-5\)

\(-2\)

\(0\)

\(2\)

\(5\)

\(y = 0,1{x^2}\)

\(2,5\)

\(0,4\)

\(0\)

\(0,4\)

\(2,5\)

LG b

Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không: \(A(3; 0,9),\)\( B(-5; 2,5),\)\( C(-10, 1)?\)

Phương pháp giải:

Thay các giá trị \(x,y\) vào hàm số nếu thỏa mãn thì điểm đó thuộc đồ thị, nếu không thỏa mãn thì điểm đó không thuộc đồ thị.

Lời giải chi tiết:

Thay hoành độ điểm \(A\) vào phương trình hàm số:

\(y = 0,{1.3^2} = 0,9 = {y_A}\)

Vậy điểm \(A (3; 0,9)\) thuộc đồ thị hàm số.

Thay hoành độ điểm \(B\) vào phương trình hàm số:

\(y = 0,1{\left( { - 5} \right)^2} = 0,1.25 = 2,5 = {y_B}\)

Vậy điểm \(B (-5; 2,5)\) thuộc đồ thị hàm số.

Thay hoành độ điểm \(C\) vào phương trình hàm số:

\(y = 0,1{\left( { - 10} \right)^2} = 0,1.100 = 10 \ne {y_C}\).

Vậy điểm \(C (-10; 1)\) không thuộc đồ thị hàm số.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.