Bài 9 trang 48 SBT toán 9 tập 2


Giải bài 9 trang 48 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số  \(y = 0,2{x^2}\)

LG a

Biết rằng điểm \(A(-2; b)\) thuộc đồ thị, hãy tính \(b.\) Điểm \(A’(2; b)\) có thuộc đồ thị của hàm số không\(?\) Vì sao\(?\)

Phương pháp giải:

+) Thay tọa độ điểm đồ thị đi qua vào hàm số, từ đó ta tìm được đại lượng chưa biết.

+) Đồ thị của hàm số \(y=ax^2,(a\ne0)\) là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục tung \(Oy\) làm trục đối xứng. Nếu \(a>0\)  thì đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành, \(O\) là điểm thấp nhất của đồ thị.

Lời giải chi tiết:

Điểm \(A (-2; b)\) thuộc đồ thị hàm số \(y = 0,2{x^2}\) nên tọa độ của điểm \(A\) nghiệm đúng phương trình hàm số

Ta có: \(b = 0,{2.(-2)^2} = 0,8\)

Điểm \(A’ (2; b)\) đối xứng với điểm \(A (-2; b)\) qua trục tung mà điểm \(A (2; b)\) thuộc đồ thị hàm số \(y = 0,2{x^2}\) nên điểm \(A’(2; b)\) thuộc đồ thị hàm số \(y = 0,2{x^2}\).

LG b

Biết rằng điểm \(C(c; 6)\) thuộc đồ thị, hãy tính \(c.\) Điểm \(D(c; -6)\) có thuộc đồ thị không\(?\) Vì sao\(?\)

Phương pháp giải:

+) Thay tọa độ điểm đồ thị đi qua vào hàm số, từ đó ta tìm được đại lượng chưa biết.

Lời giải chi tiết:

Điểm \(C (c; 6)\) thuộc đồ thị hàm số \(y = 0,2{x^2}\) nên tọa độ của điểm \(C\) nghiệm đúng phương trình hàm số:

Ta có: \(6 = 0,2.{c^2} \Leftrightarrow {c^2} =\displaystyle {6 \over {0,2}} = 30\)\( \Rightarrow c =  \pm \sqrt {30} \)

Điểm \(D (c; -6)\) không thuộc đồ thị hàm số vì thay \(x=c;y=-6\) vào hàm số \(y = 0,2{x^2}\) ta được: \(0,2c^2=-6\) \(\Rightarrow 6=-6\) (vô lý) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài