Bài 49 trang 112 SBT toán 9 tập 1


Đề bài

Tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\), có \(AC = \dfrac{1}{2}BC\). Tính :

\(\sin B,\cos B,tgB,\cot gB.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các tỉ số lượng giác của góc nhọn (hình) như sau: 

 

 \(\sin \alpha  = \dfrac{{AB}}{{BC}};\cos \alpha  = \dfrac{{AC}}{{BC}};\)\(\tan \alpha  = \dfrac{{AB}}{{AC}};\cot \alpha  = \dfrac{{AC}}{{AB}}.\) 

Định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A: \(A{B^2} + A{C^2} = B{C^2}.\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ABC, ta có: 

\(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow A{B^2} = B{C^2} - A{C^2} \cr 
& = B{C^2} - \dfrac{{B{C^2}}}{4} = \dfrac{{3B{C^2}}}{4} \cr 
& \Rightarrow AB = \dfrac{{BC\sqrt 3 }}{ 2} \cr} \) 

Vậy: \(\sin \widehat B = \dfrac{{AC}}{{BC}} = \dfrac{{\dfrac{1}{2}BC}}{{BC}} = \dfrac{1}{2}\)

\({\rm{cos}}\widehat B = \dfrac{{AB}}{{BC}} = \dfrac{{\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}BC}}{{BC}} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

\(tg\widehat B = \dfrac{{AC}}{{AB}} = \dfrac{{\dfrac{1}{2}BC}}{{\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}BC}} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{ 3}\)

\(\cot g\widehat B = \dfrac{1}{{tgB}} = \dfrac{1}{{\dfrac{{\sqrt 3 }}{3}}} = \sqrt 3 \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.