Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 100 SBT toán 9 tập 2


Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 100 sách bài tập toán 9. Cho hình bs.4. Biết góc DOA = 120 độ, OA vuông góc với OC, OB vuông góc với OD...

Đề bài

Cho hình \(bs.4.\) Biết \(\widehat{DOA}=120^o,\) \(OA\) vuông góc với \(OC,\) \(OB\) vuông góc với \(OD.\)

\(a)\) Đọc tên các góc ở tâm có số đo nhỏ hơn \(180^o.\)

\(b)\) Cho biết số đo của mỗi góc ở tâm tìm được ở câu trên.

\(c)\) Cho biết tên của các cặp cung có số đo bằng nhau (nhỏ hơn \(180^o\)).

\(d)\) So sánh hai cung nhỏ \(AB\) và \(BC.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức:

+) Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

+) Cung nhỏ có số đo nhỏ hơn \(180^o.\)

+) Hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Các góc ở tâm có số đo nhỏ hơn \(180^o\) là:

\(\widehat {AOB},\widehat {AOC},\widehat {AOD},\widehat {BOC},\widehat {BOD},\widehat {COD}\)

\(b)\) \(OA \bot OC \Rightarrow \widehat {AOC} = {90^0}\)

\(OB \bot OD \Rightarrow \widehat {BOD} = {90^0}\)

\(\widehat {AOB} + \widehat {BOD} = \widehat {AOD}\)

\( \Rightarrow \widehat {AOB} = \widehat {AOD} - \widehat {BOD} \)\(= {120^0} - {90^0} = {30^0}\)

\(\widehat {AOC} + \widehat {COD} = \widehat {AOD}\)

\( \Rightarrow \widehat {COD} = \widehat {AOD} - \widehat {AOC} \)\(= {120^0} - {90^0} = {30^0}\)

\(\widehat {AOB} + \widehat {BOC} = \widehat {AOC}\)

\( \Rightarrow \widehat {BOC} = \widehat {AOC} - \widehat {AOB} \)\(= {90^0} - {30^0} = {60^0}\)

\(c)\) Các cung có số đo bằng nhau nhỏ hơn \(180^o\) là:

\(\overparen{AB} = \overparen{CD};\) \(\overparen{AC} = \overparen{BD}\)

\(d)\) \( sđ \overparen{AB}= \widehat {AOB} = {30^0}\)

\(sđ \overparen{BC}\)\( = \widehat {BOC} = {60^0}\)

Suy ra: \(sđ \overparen{BC}\) gấp đôi \(sđ \overparen{AB}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu
 • Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 100 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 100 sách bài tập toán 9.

 • Bài 9 trang 100 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 9 trang 100 sách bài tâp toán 9.Cho C là một điểm nằm trên cung lớn AB của đường tròn (O). Điểm C của cung lớn AB thành hai cung AC và CB...

 • Bài 8 trang 100 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 8 trang 100 sách bài tập toán 9.Trên một đường tròn, có cung AB bằng 1400, cung AD nhận B làm điểm chính giữa, cung CB nhận A là điểm chính giữa. Tính số đo cung nhỏ CD và cung lớn CD.

 • Bài 7 trang 99 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 7 trang 99 sách bài tập toán 9.Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A, B. Đường phân giác của góc OBO’ cắt các đường tròn (O), (O’) tương ứng tại C, D. Hãy so sánh các góc ở tâm BOC và BO’D.

 • Bài 6 trang 99 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 6 trang 99 sách bài tập toán 9. Cho hai đường đường tròn (O; R) và (O’;R’) cắt nhau tại A, B. Hãy so sánh R và R’ trong các trường hợp sau:...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí