Bài 2.12 phần bài tập bổ sung trang 110 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 2.12 phần bài tập bổ sung trang 110 sách bài tập toán 9. Hãy tìm cosα, tgα, cotgα ( 0º <α < 90º).

Đề bài

Cho \(\sin \alpha  = \dfrac{1}{2}.\) Hãy tìm \({\rm{cos}}\alpha \), \(tg\alpha \), \(cotg\alpha \) \((0^\circ  < \alpha  < 90^\circ) \).   

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng các kiến thức sau:

\({\sin ^2}\alpha  + {\cos ^2}\beta  = 1\)

\(tg\alpha  = \dfrac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }};{\mathop{\rm cotg}\nolimits} \alpha  = \dfrac{{\cos \alpha }}{{\sin \alpha }}\)

\(tg\alpha .\cot g\alpha  = 1.\) 

Lời giải chi tiết

Vì \({\sin ^2}\alpha  + {\cos ^2}\beta  = 1\) nên \({\cos ^2}\alpha  = 1 - {\sin ^2}\alpha  =1-\dfrac{1}{4}= \dfrac{3}{4}\) nên \(\cos \alpha  =  \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

\(tg\alpha  =  \dfrac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }} =\dfrac{{\dfrac{1}{2}}}{{\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}}} = \dfrac{1}{{\sqrt 3 }} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{3}\)

Vì \(tg\alpha .\cot g\alpha  = 1\) nên \(\cot g\alpha  =  \dfrac{1}{{tg\alpha }} = \sqrt {3.} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài