Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 4 – Chương 2 – Đại số 8


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 3 – Chương 2 – Đại số 8

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Rút gọn biểu thức: \(A = \left( {{{2x} \over {1 - 3y}} + {{2x} \over {1 + 3y}}} \right):{{4{x^2} + 14x} \over {9{y^2} - 6y + 1}}\) .

Bài 2. Cho biểu thức: \(B = {{{x^3} + {x^2} - 4x - 4} \over {3{x^3} - 12x}}.\)

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức B.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm x để cho B nhận giá trị bằng 0.

Bài 3. Cho biểu thức: \(C = \left( {{{x + 2} \over {{x^2} - 5x}} + {{x - 2} \over {{x^2} + 5x}}} \right):{{{x^2} + 10} \over {{x^2} - 25}}.\)

a) Rút gọn biểu thức C.

b) Tìm x để giá trị của biểu thức C bằng 2.

Phương pháp giải:

Biểu thức xác định khi các mẫu khác 0

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia, cộng trừ

\(\frac{a}{b} = 0 \Leftrightarrow a = 0\)

LG bài 1

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(y \ne  \pm {1 \over 3}.\)

\(A = {{2x + 6xy + 2x - 6xy} \over {\left( {1 - 3y} \right)\left( {1 + 3y} \right)}}.{{{{\left( {1 - 3y} \right)}^2}} \over {2x\left( {2x + 7} \right)}} \)\(\;= {{2\left( {1 - 3y} \right)} \over {\left( {1 + 3y} \right)\left( {2x + 7} \right)}}\)

LG bài 2

Lời giải chi tiết:

a) Điều kiện: \(3{x^3} - 12x \ne 0;\)

\(3{x^2} - 12x = 3x\left( {{x^2} - 4} \right)\)\(\; = 3x\left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right).\)

Vậy: \(x \ne 0;x \ne 2\) và \(x \ne  - 2.\)

b) \(B = {{{x^2}\left( {x + 1} \right) - 4\left( {x + 1} \right)} \over {3x\left( {{x^2} - 4} \right)}} = {{\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - 4} \right)} \over {3x\left( {{x^2} - 4} \right)}}\)\(\; = {{x + 1} \over {3x}}.\)

c) Với điều kiện: \(x \ne 0\) và \(x \ne  \pm 2\) .

Ta có: \(B = 0 \Leftrightarrow x + 1 = 0\)\(\; \Leftrightarrow x =  - 1\) (nhận).

LG bài 3

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x \ne 0;x \ne 5\) và \(x \ne  - 5.\)

a) \(C = \left[ {{{\left( {x + 2} \right)\left( {x + 5} \right) + \left( {x - 2} \right)\left( {x - 5} \right)} \over {x\left( {x - 5} \right)\left( {x + 5} \right)}}} \right].{{{x^2} - 25} \over {{x^2} + 10}}\)

\(\;\;\;\;\;\;\; = {{{x^2} + 7x + 10 + {x^2} - 7x + 10} \over {x\left( {{x^2} - 25} \right)}}.{{{x^2} - 25} \over {{x^2} + 10}} = {2 \over x}.\)

b) Vậy \(C = 2 \Rightarrow {2 \over x} = 2\)

\( \Rightarrow x = 1\) (thỏa mãn các điều kiện trên).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài