Bài 62 trang 62 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 28 phiếu

Giải bài 62 trang 62 SGK Toán 8 tập 1. Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 0.

Đề bài

Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức \({{{x^2} - 10x + 25} \over {{x^2} - 5x}}\) bằng \(0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Phân thức đại số của biến \(x\) là \( \frac{A(x)}{B(x)}\)  được xác định khi \(B(x) \ne 0\).

- Áp dụng tính chất:  phân thức \({{A(x)} \over {B(x)}} = 0\) khi \(A(x) = 0\), (điều kiện \(B(x) \ne 0\)). 

Lời giải chi tiết

Điều kiện của biến:

\({x^2} - 5x = x\left( {x - 5} \right) \ne 0; x - 5 \ne 0\) hay \(x \ne 0; x \ne 5\).

Do đó điều kiện của biến là \(x \ne 0;\; x \ne 5\)

Rút gọn phân thức:

\({{{x^2} - 10x + 25} \over {{x^2} - 5x}} = {{{{\left( {x - 5} \right)}^2}} \over {x\left( {x - 5} \right)}} = {{x - 5} \over x}\) 

Phân thức có giá trị bằng \(0\) khi \({{x - 5} \over x} = 0\)

Hay \(x - 5 = 0\) và \(x \ne 0\),   hay \(x = 5\).

Tuy nhiên,  \(x = 5\) không thỏa mãn điều kiện của biến. Vậy không có giá trị nào của \(x\) để giá trị của phân thức thức \(0\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập chương II: Phân thức đại số

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu