Bài 58 trang 62 SGK Toán 8 tập 1


Thực hiện các phép tính sau:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hiện các phép tính sau:

LG a.

\(\eqalign{
& \,\,\left( {{{2x + 1} \over {2x - 1}} - {{2x - 1} \over {2x + 1}}} \right):{{4x} \over {10x - 5}} \cr} \)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

- Các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số.

- Chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính: Thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau, nhân chia trước cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,\left( {{{2x + 1} \over {2x - 1}} - {{2x - 1} \over {2x + 1}}} \right):{{4x} \over {10x - 5}} \cr &=\left( {{{(2x + 1)^2} \over {(2x - 1)(2x+1)}} - {{(2x - 1)^2} \over {(2x + 1)(2x-1)}}} \right):{{4x} \over {10x - 5}} \cr 
& = {{{{\left( {2x + 1} \right)}^2} - {{\left( {2x - 1} \right)}^2}} \over {\left( {2x - 1} \right)\left( {2x + 1} \right)}}.{{10x - 5} \over {4x}} \cr 
& = {{4{x^2} + 4x + 1 - 4{x^2} + 4x - 1} \over {\left( {2x - 1} \right)\left( {2x + 1} \right)}}.{{5\left( {2x - 1} \right)} \over {4x}} \cr & = {{8x} \over {\left( {2x - 1} \right)\left( {2x + 1} \right)}}.{{5\left( {2x - 1} \right)} \over {4x}} \cr 
& = {{8x.5\left( {2x - 1} \right)} \over {\left( {2x - 1} \right)\left( {2x + 1} \right).4x}} = {{10} \over {2x + 1}} \cr} \)

LG b.

\(\eqalign{
& \,\,\left( {{1 \over {{x^2} + x}} - {{2 - x} \over {x + 1}}} \right):\left( {{1 \over x} + x - 2} \right) \cr} \)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

- Các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số.

- Chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính: Thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau, nhân chia trước cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,\left( {{1 \over {{x^2} + x}} - {{2 - x} \over {x + 1}}} \right):\left( {{1 \over x} + x - 2} \right) \cr 
& = \left( {{1 \over {{x^2} + x}} - {{2 - x} \over {x + 1}}} \right):\left( {{1 \over x} + {{{x^2}} \over x} - {{2x} \over x}} \right) \cr 
& = \left( {{1 \over {x\left( {x + 1} \right)}} + {{x - 2} \over {x + 1}}} \right):{{1 + {x^2} - 2x} \over x} \cr & = \left( {{1 \over {x\left( {x + 1} \right)}} + {{x.(x - 2)} \over {x.(x + 1)}}} \right):{{{x^2} - 2x+1} \over x} \cr 
& = {{1 + x\left( {x - 2} \right)} \over {x\left( {x + 1} \right)}}.{x \over {{x^2} - 2x + 1}} \cr & = {{x^2-2x+1} \over {x\left( {x + 1} \right)}}.{x \over {{x^2} - 2x + 1}} \cr 
& = {{\left( {{x^2} - 2x + 1} \right)x} \over {x\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - 2x + 1} \right)}} = {1 \over {x + 1}} \cr} \)

LG c.

\(\eqalign{ 
& {\rm{ }}{1 \over {x - 1}} - {{{x^3} - x} \over {{x^2} + 1}}.\left( {{1 \over {{x^2} - 2x + 1}} + {1 \over {1 - {x^2}}}} \right). \cr} \)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

- Các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số.

- Chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính: Thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau, nhân chia trước cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \;\,{1 \over {x - 1}} - {{{x^3} - x} \over {{x^2} + 1}}.\left( {{1 \over {{x^2} - 2x + 1}} + {1 \over {1 - {x^2}}}} \right) \cr 
&={1 \over {x - 1}} - {{{x^3} - x} \over {{x^2} + 1}}.\left[ {{1 \over {{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} - {1 \over {{x^2} - 1}}} \right]\cr&= {1 \over {x - 1}} - {{{x^3} - x} \over {{x^2} + 1}}.\left[ {{1 \over {{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} - {1 \over {\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}} \right] \cr &= {1 \over {x - 1}} - {{{x^3} - x} \over {{x^2} + 1}}.\left[ {{x+1 \over {{{\left( {x - 1} \right)}^2.(x+1)}}} - {x-1 \over {\left( {x - 1} \right)^2\left( {x + 1} \right)}}} \right] \cr 
& = {1 \over {x - 1}} - {{x\left( {{x^2} - 1} \right)} \over {{x^2} + 1}}.{{x + 1 - \left( {x - 1} \right)} \over {{{\left( {x - 1} \right)}^2}.\left( {x + 1} \right)}} \cr 
& = {1 \over {x - 1}} - {{x\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)} \over {{x^2} + 1}}.{{x + 1 - x + 1} \over {{{\left( {x - 1} \right)}^2}\left( {x + 1} \right)}} \cr & = {1 \over {x - 1}} - {{x\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)} \over {{x^2} + 1}}.{{2} \over {{{\left( {x - 1} \right)}^2}\left( {x + 1} \right)}} \cr 
& = {1 \over {x - 1}} - {{x\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right).2} \over {\left( {{x^2} + 1} \right){{\left( {x - 1} \right)}^2}\left( {x + 1} \right)}} \cr 
& = {1 \over {x - 1}} - {{2x} \over {\left( {{x^2} + 1} \right)\left( {x - 1} \right)}} \cr & = {x^2+1 \over {(x - 1).(x^2+1)}} - {{2x} \over {\left( {{x^2} + 1} \right)\left( {x - 1} \right)}} \cr
& = {{{x^2} + 1 - 2x} \over {\left( {{x^2} + 1} \right)\left( {x - 1} \right)}} \cr 
& = {{{{\left( {x - 1} \right)}^2}} \over {\left( {{x^2} + 1} \right)\left( {x - 1} \right)}} \cr 
& = {{x - 1} \over {{x^2} + 1}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 72 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.