Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức: 

\(P = \left( {2x - 1} \right)\left( {4{x^2} + 2x + 1} \right) - 4x\left( {2{x^2} - 3} \right),\) với \(x = {1 \over 2}.\)

Bài 2. Tìm x, biết: \(\left( {x - 3} \right)\left( {{x^2} + 3x + 9} \right) - \left( {3x - 17} \right) = {x^3} - 12.\)

Bài 3. Cho \(x + y =1\) và \(xy =  - 1\) . Tính \({x^3} + {y^3}.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

\({A^3} - {B^3} = \left( {A - B} \right)({A^2} + AB + {B^2})\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(P = \left( {2x - 1} \right)\left( {4{x^2} + 2x + 1} \right) - 4x\left( {2{x^2} - 3} \right)\)

\( = 8{x^3} - 1 - 8{x^3} + 12x = 12x - 1\)

Với \(x = {1 \over 2} \)\(\Rightarrow P =12.\frac{1}2-1= 5.\) 

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng:

\({A^3} - {B^3} = \left( {A - B} \right)({A^2} + AB + {B^2})\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\left( {x - 3} \right)\left( {{x^2} + 3x + 9} \right) - \left( {3x - 17} \right)\)\( = {x^3} - 12\)

\(\Rightarrow  {x^3} - 27 - 3x + 17 = {x^3} - 12\)

\(\Rightarrow  {x^3} - 3x - 10 = {x^3} - 12 \)

\(\Rightarrow  {x^3} - 3x -x^3 = 10 - 12 \)

\(\Rightarrow  -3x=-2\)

\(\Rightarrow x = {2 \over 3}.\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng: \({A^3} + {B^3} = \left( {A + B} \right)({A^2} - AB + {B^2})\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\({x^3} + {y^3} = \left( {x + y} \right)\left( {{x^2} - xy + {y^2}} \right) \)

\(= 1.\left( {{x^2} + 1 + {y^2}} \right) = {x^2} + {y^2} + 1\)

Lại có: \({x^2} + {y^2} \)

\( = {x^2} + {y^2} + 2xy - 2xy\) 

\(\;= {\left( {x + y} \right)^2} - 2xy = 1 - 2.( - 1) = 3\)

Nên \({x^3} + {y^3} =x^2+y^2+1\)\(=3+1= 4.\)

Vậy: \({x^3} + {y^3} = 4.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.