Bài 8 trang 132 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Giải bài 8 trang 132 SGK Toán 8 tập 2. Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB’ của khúc song bằng cách xét hai tam giác đồng dạng ABC và AB’C’.

Đề bài

Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB’ của khúc sông bằng cách xét hai tam giác đồng dạng ABC và AB’C’. Hãy tính BB’ nếu AC = 100 m, AC’ = 32 m, AB’ = 34m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: Tính chất hai tam giác đồng dạng, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\Delta ABC \sim \Delta AB'C'\left( {gt} \right)\)

\( \Rightarrow \) \({{AB} \over {AB'}} = {{AC} \over {AC'}}\) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

\( \Rightarrow \) \({{AB' + BB'} \over {AB'}} = {{AC} \over {AC'}}\) (tính chất của dãy tỉ số bằng nhau)

\( \Rightarrow \) \({{34 + BB'} \over {34}} = {{100} \over {32}}\)

\(\begin{array}{l}
\Rightarrow 34 + BB' = 34.100:32\\
\Rightarrow 34 + BB' = 106,25\\
\Rightarrow BB' = 106,25 - 34\\
\Rightarrow BB' = 72,25\left( m \right)
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập cuối năm - Hình học - Toán 8

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu