Bài 8 trang 133 sgk toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB’ của khúc song bằng cách xét hai tam giác đồng dạng ABC và AB’C’. Hãy tính BB’ nếu AC = 100 m, AC’ = 32 m, AB’ = 34m.

Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB’ của khúc song bằng cách xét hai tam giác đồng dạng ABC và AB’C’. Hãy tính BB’ nếu AC = 100 m, AC’ = 32 m, AB’ = 34m.

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: \({{AB} \over {AB'}} = {{AC} \over {AC'}} =  > {{AB' + BB'} \over {AB'}} = {{AC} \over {AC'}}\)

=> \({{34 + BB'} \over {34}} = {{100} \over {32}} =  > BB' = 72,25\left( m \right)\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan