Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Phân tích thành nhân tử: 

a) \(a\left( {b - 3} \right) + \left( {3 - b} \right)\)\( - b\left( {3 - b} \right)\)

b) \(15{a^2}b\left( {{x^2} - y} \right)20a{b^3}\left( {{x^2} - y} \right) \)\(+ 25ab\left( {y - {x^2}} \right)\)

c) \(5{\left( {a - b} \right)^2} - \left( {a + b} \right)\left( {b - a} \right).\)

Bài 2. Tìm x, biết:

a) \(x\left( {x - 4} \right) = 2x - 8\)

b) \(\left( {2x + 3} \right)\left( {x - 1} \right) \)\(+ \left( {2x - 3} \right)\left( {1 - x} \right) = 0.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung: \(AB+AC=A.(B+C)\)

Lời giải chi tiết:

a) \(a\left( {b - 3} \right) + \left( {3 - b} \right) - b\left( {3 - b} \right) \)

\(=  - a\left( {3 - b} \right) + \left( {3 - b} \right) - 3\left( {3 - b} \right)\)

\( = \left( {3 - b} \right)\left( { - a + 1 - b} \right).\)

b) \(15{a^2}b\left( {{x^2} - y} \right) - 20a{b^3}\left( {{x^2} - y} \right) + 25ab\left( {y - {x^2}} \right)\)

\( = 15{a^2}b\left( {{x^2} - y} \right) - 20a{b^2}\left( {{x^2} - y} \right) - 25ab\left( {{x^2} - y} \right)\)

\( = \left( {{x^2} - y} \right)\left( {15{a^2}b - 20a{b^2} - 25ab} \right)\)

\(= \left( {{x^2} - y} \right).5ab\left( {3a - 4b - 5} \right).\) 

c) \(5{\left( {a - b} \right)^2} - \left( {a + b} \right)\left( {b - a} \right) \)

\(= 5{\left( {a - b} \right)^2} + \left( {a + b} \right)\left( {a - b} \right)\)

\( = \left( {a - b} \right)\left[ {5\left( {a - b} \right) + \left( {a + b} \right)} \right]\)

\(= 2\left( {a - b} \right)\left( {3a - 2b} \right).\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Phân tích vế trái thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, đưa về dạng \(A\left( x \right).B\left( x \right) = 0\) \( \Rightarrow A\left( x \right) = 0\) hoặc \(B(x)=0\)

Lời giải chi tiết:

a) \(x\left( {x - 4} \right) = 2x - 8\)

\(\Rightarrow x\left( {x - 4} \right) = 2\left( {x - 4} \right)\)

\( \Rightarrow x\left( {x - 4} \right) - 2\left( {x - 4} \right) = 0 \)

\(\Rightarrow \left( {x - 4} \right)\left( {x - 2} \right) = 0\)

\( \Rightarrow x - 4 = 0\)  hoặc \(x - 2 = 0\)

\(\Rightarrow x = 4\) hoặc \(x = 2.\)

b) \(\left( {2x + 3} \right)\left( {x - 1} \right) + \left( {2x - 3} \right)\left( {1 - x} \right) = 0\)

\( \Rightarrow \left( {2x + 3} \right)\left( {x - 1} \right) - \left( {2x - 3} \right)\left( {x - 1} \right) = 0\)

\( \Rightarrow \left( {x - 1} \right)\left[ {\left( {2x + 3} \right) - \left( {2x - 3} \right)} \right] = 0\)

\( \Rightarrow 6\left( {x - 1} \right) = 0\)

\(\Rightarrow x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài